14/11/23

ZAKLJUČENO! Razpis za člane izvršnega odbora sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji (Podaljšan rok do 15. 11. 2023)

29/9/23

ZAKLJUČENO! Podaljšanje razpisa za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju anesteziologije, intenzivne terapije in transfuziologije za leto 2023 (Rok: 5. 11. 2023)

29/9/23

ZAKLJUČENO! Podaljšan rok za razpis za volitve člana/ice izvršnega odbora sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji (Rok: 5. 11. 2023)

29/9/23

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in člane izvršnega odbora sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji (Podaljšan rok: 10. 10. 2023)

25/9/23

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve članov izvršnega odbora sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu (Rok: 19. 10. 2023)

10/9/23

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in člane izvršnega odbora sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci (Rok: 12. 9. 2023)

11/8/23

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju managementa za leto 2023 (Rok: 20. 9. 2023)

7/6/23

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji (Rok: 8. 9. 2023)

6/6/23

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v socialnem varstvu za leto 2023 (Rok: 8. 9. 2023)

5/6/23

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v urgentni dejavnosti za leto 2023 (Rok: 10. 8. 2023)

14/5/23

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in člane izvršnega odbora sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji (Rok: 30. 6. 2023)

31/3/23

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in člane/članice strokovne sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športa (rok: 20. 6. 2023)

30/3/23

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v dermatovenerološki dejavnosti za leto 2023 (Rok: 11. 4. 2023)

6/2/23

ZAKLJUČENO! Volitve predsednika/ce in izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji za mandatno obdobje 2023 – 2027 (Rok: 5. 4. 2023)

26/1/23

ZAKLJUČENO! Predčasne volitve predsednika/ce in izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji za preostanek mandatnega obdobja 2023 – 2025 (Rok: 31. 3. 2023)

9/1/23

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev zlatega znaka Zbornice – Zveze za leto 2023 (Rok: 24. 3. 2023)

5/1/23

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v zobozdravstveni dejavnosti za leto 2023 (Rok: 3. 3. 2023)

13/12/22

ZAKLJUČENO! Volitve predsednika/ce in izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji za mandatno obdobje 2023 – 2027 (Podaljšan rok: 9. 3. 2023)