22/7/24

Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov/članic izvršnega odbora Sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu (Rok: 23. 9. 2024)

9/7/24

Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju managementa za leto 2024 (Rok: 20. 9. 2024)

18/6/24

Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji (Rok: 6. 9. 2024)

15/4/24

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju anesteziologije, intenzivne terapije in transfuziologije za leto 2024 (Rok: 15. 6. 2024)

8/3/24

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov/članic izvršnega odbora Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva (Podaljšan rok: 15. 4. 2024)

31/1/24

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice sekcije in članov izvršilnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji (Podaljšan rok: 29. 3. 2024)

30/1/24

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev zlatega znaka Zbornice – Zveze za leto 2024 (Rok: 25. 3. 2024)

26/1/24

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice sekcije in članov izvršilnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v hematologiji (Rok: 15. 3. 2024)

3/1/24

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in člane izvršnega odbora sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji (Rok: 20. 2. 2024)

27/12/23

Razpis za dodatne volitve članov/članic izvršnega odbora sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji (Rok: 20. 3. 2024)

14/11/23

ZAKLJUČENO! Razpis za člane izvršnega odbora sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji (Podaljšan rok do 15. 11. 2023)

29/9/23

ZAKLJUČENO! Podaljšanje razpisa za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju anesteziologije, intenzivne terapije in transfuziologije za leto 2023 (Rok: 5. 11. 2023)

29/9/23

ZAKLJUČENO! Podaljšan rok za razpis za volitve člana/ice izvršnega odbora sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji (Rok: 5. 11. 2023)

29/9/23

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in člane izvršnega odbora sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji (Podaljšan rok: 10. 10. 2023)

25/9/23

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve članov izvršnega odbora sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu (Rok: 19. 10. 2023)

10/9/23

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in člane izvršnega odbora sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci (Rok: 12. 9. 2023)

11/8/23

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju managementa za leto 2023 (Rok: 20. 9. 2023)

7/6/23

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji (Rok: 8. 9. 2023)