15/6/20

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve v Sekciji medicinskih sester v enterostomalni terapiji (rok: 28.02.2021)

25/5/20

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce sekcije in članov/ic izvršilnega odbora Strokovne sekcije medicinskih sester in babic (rok: 31.7.2020)

5/3/20

ZAKLJUČENO! Obvestilo o podaljšanju roka razpisa za volitve članov izvršilnega odbora Sekcije MS in ZT v zobozdravstvu (Rok: 13.03.2020)

26/2/20

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju reševalnih prevozov in nujne medicinske pomoči za leto 2020 (Rok: 13.03.2020)

24/2/20

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika sekcije in članov izvršilnega odbora strokovne sekcije MS v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji; (Rok: neopredeljeno)

17/2/20

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanja strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini za dosežke na ožjem strokovnem področju; (Rok: 09.03.2020)

12/2/20

ZAKLJUČENO! Obvestilo o podaljšanju roka ponovnega razpisa za volitve članov izvršilnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji; (rok: 28.2.2020)

22/1/20

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanja strokovne sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu za dosežke na ožjem strokovnem področju. ROK: 1.3.2020

17/1/20

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju anesteziologije, intenzivne terapije in transfuziologije za leto 2020. Rok: 10.4.2020

30/12/19

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti. ROK: 20. 3. 2020

16/12/19

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v oftalmologiji

16/12/19

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanja strokovne sekcije MS in ZT v oftalmologiji za dosežke na ožjem strokovnem področju