Expired:1.3.2020 ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanja strokovne sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu za dosežke na ožjem strokovnem področju. ROK: 1.3.2020

Razpis za podelitev priznanja strokovne sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe za dosežke na ožjem strokovnem področju

Na podlagi 4. člena Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in v skladu s Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze in na podlagi sklepa 1/2020/1RS izvršilnega odbora strokovne sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu objavlja razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju.  Strokovna sekcija bo v letu 2020 podelila do dve (2) priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju.

Kriteriji za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju:

  • pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju,
  • pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
  • aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,
  • aktivno delovanje v strokovni sekciji,
  • izražanje pripadnosti strokovni sekciji,
  • skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave uporabnikov na področju delovanja strokovne sekcije,
  • raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,
  • publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje,
  • najmanj 10 – letno obdobje dela na ožjem strokovnem področju,
  • članstvo v Zbornici – Zvezi.

Rok za prijavo kandidatov: 1.3.2020

Dobitnike priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju lahko predlaga član izvršilnega odbora strokovne sekcije ali član, ki aktivno deluje na področju strokovne sekcije.

Predlog za dobitnika priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis in na obrazcu Zbornice-Zveze posredovano utemeljitev predloga z lastnoročnim podpisom predlagatelja. Prosimo, da predloge za dobitnike priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju pošljete v zaprti kuverti s priporočeno pošto na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »Komisija za priznanja –sekcija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu«, do vključno 1.3.2020.

Komisija za priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju v socialnem varstvu bo upoštevala le predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in ki bodo na sedež Zbornice – Zveze prispeli v razpisanem roku.

Gabrijela Valenčič, predsednica strokovne sekcije