ZAKLJUČENO! Obvestilo o podaljšanju roka ponovnega razpisa za volitve članov izvršilnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji; (rok: 28.2.2020)

Obvestilo o podaljšanju roka ponovnega razpisa za volitve članov izvršilnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji

Strokovna Sekcija MS in ZT v otorinolaringologiji, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze, je na svoji korespondenčni seji, dne 20.09.2019 sprejela sklep o razpisu za volitve članov/ic izvršilnega odbora strokovne sekcije za mandatno obdobje 2019 – 2023.

Na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih Zbornice – Zveze, strokovna sekcija MS in ZT v otorinolaringologiji, razpisuje volitve za štiriletno obdobje (2019 – 2023) za člane/ice izvršilnega odbora (2 mesti). 

Kandidati pošljejo kandidature na sedež volilno – kandidacijske komisije do vključno petka, 28.2.2020 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija MS in ZT v otorinolaringologiji«- Ne odpiraj!« na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana.

Komisija za volitve Sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Celotno besedilo je objavljeno na spletni strani Zbornice – Zveze v rubriki aktualni razpisi.

Lep pozdrav,

Predsednica strokovne sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji
Sonja Krajnik, dipl. m. s., mag. zdr. nege