Expired:20. 3. 2020 ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti. ROK: 20. 3. 2020

Obvestilo o razpisu za volitve predsednika oz. predsednice in članov oz. članic izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti.

Sekcija MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti razpisuje volitve za štiriletno obdobje (marec 2020–marec 2024) za:

  1. predsednika oz. predsednico sekcije – 1 mesto
  2. člana oz. članici izvršnega odbora – 2 mesti

Kandidati pošljite prijave na sedež volilne komisije v zaprti pisemski ovojnici na naslov:

Zbornica – Zveza

Volitve Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti – NE ODPIRAJ!

Ob železnici 30a

1000 Ljubljana

Rok za prijavo kandidatov je do vključno 20. 3. 2020.

RAZPISNI POGOJI

Kandidat/ka za predsednika/co sekcije mora izpolnjevati naslednje pogoje:

*član/ica Zbornice – Zveze najmanj 10 let,

*redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let.

Kandidat/kandidatka za člana/ico sekcije mora izpolnjevati naslednje pogoje:

*član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,

*redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 5 let.

KANDIDATURA

Kandidat/ka vloži:

*pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira,

*življenjepis z navedbo izobrazbe, delovnih izkušenj in dosedanjih aktivnosti na ožjem strokovnem področju,

*izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in od kdaj

*kandidat/ka za predsednika/co naj priloži program dela in razvoja Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti za obdobje 2020–2024,

*kandidat/ka za člana/ico izvršnega odbora pa naj navede področja, na katerih bi želela aktivno delovati v obdobju 2020–2024.

 

Volilna komisija bo pripravila kandidacijsko listo za predsednika/predsednico in člane/članice izvršnega odbora. Na volilno listo se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in pravočasno vložijo pisno kandidaturo.

Volitve bodo izvedene na strokovnem seminarju Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti 26. marca 2020.

Bojana Hočevar Posavec,

predsednica strokovne sekcije