Babice podpirajo zdravo okolje za zdravo življenje

5. maja praznujemo mednarodni dan babic

Ljubljana, 29. april 2024 – Letošnji mednarodni dan babic, ki ga obeležujemo 5. maja, poteka pod sloganom Babice podpirajo zdravo okolje za zdravo življenje. Babice so kot izvajalke in zagovornice reproduktivnega zdravja ključne pri oblikovanju zdravstvenega sistema, zagotavljajo okoljsko trajnostne zdravstvene storitve in skrbijo za opolnomočenje žensk, da sprejemajo odločitve v svojo korist, korist svoje družine in našega planeta, ob mednarodnem dnevu babic sporoča Zbornica – Zveza.

»Babice imajo v delovanju vsakega zdravstvenega sistema pomembno vlogo, zato mora biti njihov glas slišan tudi pri načrtovanju in oblikovanju zdravstvenih politik. Babice so tesno vpete v delovanje skupnosti in imajo pomembno vlogo v življenju vsake ženske,« izpostavlja Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »Babice si prizadevajo za prihodnost, v kateri bo neprekinjena babiška nega sestavni del zdravstvenih sistemov, odpornih na podnebne spremembe.«

Babice po vsem svetu se pri svojem delu soočajo z dejstvom, da so ženske, družine in še posebej otroci pogosto prizadeti zaradi posledic onesnaženega okolja in podnebnih sprememb.
»Babice lahko in morajo prispevati k varovanju podnebja. Trajnostne babiške prakse dajejo prednost dobremu počutju matere, otroka in družine, hkrati pa zmanjšujejo vpliv na okolje in zagotavljajo bolj zdravo prihodnost naslednjim generacijam,« poudarja Saša Matko, predsednica Sekcije medicinskih sester in babic pri Zbornici – Zvezi.

Dokazano je, da kontinuiteta babiške obravnave in zavzemanje za zdravstveno obravnavo z manj medicinskih intervencij vodi do optimalnih in varnih rezultatov z uporabo manj virov, kar ima za posledico manj medicinskih odpadkov in boljši ekološki vpliv. Spodbujanje dojenja in podpora doječim materam vpliva na zmanjšanje podnebnih emisij (proizvodnja, pakiranje in pošiljanje mlečnih formul).

Zbornica – Zveza se pridružuje pozivom Mednarodne konfederacije babic k oblikovanju politik, ki vključujejo babice v načrtovanje podnebnih ukrepov, vlagajo v trajnostne modele babiške obravnave ter sprejemajo ukrepe za zmanjševanje emisij ogljika in zelene tehnologije. Babice zagovarjajo spremembe, potrebne za zagotovitev trajnostne prihodnosti za babištvo in naš planet.

Zbornica – Zveza vsem babicam in babičarjem ob mednarodnem dnevu babic čestita in se jim zahvaljuje za trud, predanost in podporo ženskam in skupnostim, ki jim jo nudijo na vseh ravneh zdravstvenega varstva.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.800 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si