ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju reševalnih prevozov in nujne medicinske pomoči za leto 2020 (Rok: 13.03.2020)

V skladu s 4. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze

Izvršilni odbor Strokovne sekcije reševalcev v zdravstvu s sklepom št. 01/K01 – 2020  z dne 10.02.2020 objavlja

Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju reševalnih prevozov in nujne medicinske pomoči za leto 2020

Strokovna sekcija reševalcev v zdravstvu bo v letu 2020 podelila do dve priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju

Kriteriji za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju:

  • pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju,
  • pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
  • aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,
  • aktivno delovanje v strokovni sekciji,
  • izražanje pripadnosti strokovni sekciji,
  • skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja strokovne sekcije,
  • raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,
  • publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje, – najmanj 10 – letno obdobje dela na ožjem strokovnem področju,
  • neprekinjeno članstvo v Zbornici – Zvezi zadnjih 5 let.

Predlog za dobitnika priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis in na obrazcu Zbornice – Zveze posredovano utemeljitev predloga z lastnoročnim podpisom predlagatelja.

Prosimo, da predloge za dobitnike priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju za leto 2020 pošljete v zaprti kuverti s priporočeno pošto na naslov:
Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »Komisija za priznanja na ožjem strokovnem področju reševalnih prevozov in NMP«, do vključno 13. 03. 2020.

Komisija za priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju reševalnih prevozov in nujne medicinske pomoči bo upoštevala le predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in ki bodo na sedež Zbornice – Zveze prispeli v razpisanem roku.

za komisijo za priznanja                                            predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu
Tanja Doljak Milost, dipl.m.s.                                                                Danijel Andoljšek, dipl. zn.