ZAKLJUČENO! Povabilo k sodelovanju v uredniškem odboru Obzornika zdravstvene nege (Rok: 24. 10. 2022)

Povabilo k sodelovanju v uredniškem odboru Obzornika zdravstvene nege

Spoštovani,

če vas zanima delo v uredniškem odboru Obzornika zdravstvene nege vas vabimo, da se prijavite na povabilo za člane uredniškega odbora Obzornika zdravstvene nege za mandatno obdobje 4 let.

Od članov uredniškega odbora se pričakuje:

  • dobro poznavanje področja zdravstvene oziroma babiške nege,
  • dobro znanje slovenskega in angleškega jezika,
  • objava vsaj treh znanstvenih člankov (1.01 ali 1.02) v zadnjih petih letih, od tega prvi ali vodilni avtor pri vsaj dveh člankih,
  • vodenje komunikacije z avtorji in recenziranje besedil ter delo s spletno platformo revije (Open Journal Systems),
  • poznavanje dela z urejevalniki besedil (Microsoft Word, Microsoft Excel),
  • sposobnost timskega dela, udeležbe na sestankih uredniškega odbora ter spoštovanje integritete in nepristranost,
  • članstvo v Zbornici – Zvezi, če je član uredniškega odbora iz Slovenije.

Delo članov uredniškega odbora je honorirano. Uredniški odbor se sestane nekajkrat letno, praviloma v živo na sedežu Zbornice – Zveze.
Pravilnik o delovanju uredništev informativnih, strokovnih in drugih publikacij Zbornice – Zveze določa, da glavnega in odgovornega urednika Obzornika zdravstvene nege imenuje Upravni odbor Zbornice – Zveze, ki na predlog odgovornega urednika imenuje tudi člane uredništva Obzornika.

Svoje prijave na povabilo pošljite najkasneje do ponedeljka, 24. 10. 2022, na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a,1000 Ljubljana s pripisom: »Povabilo k sodelovanju – Obzornik zdravstvene nege« ali po elektronski pošti: tajnistvo@zbornica-zveza.si.

izr. prof. dr. Mateja Lorber,                                                                                                                                                      Monika Ažman,
glavna in odgovorna urednica                                                                                                                                       predsednica Zbornice – Zveze