AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV
Strokovna srečanja
24/9/2020
Kakovost in varnost v zdravstvu: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb: modul licenca
24/9/2020
Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji – Tečaj triaže po načelih Manchestrskega triažnega sistema
24/9/2020
12. POSVET: ETIKA V ZDRAVSTVU Z OSREDOTOČANJEM NA PACIENTA
25/9/2020
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca
znak
25/9/2020
Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov – mehke veščine pri oskrbi bolnikov
26/9/2020
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED
Mesečna revija Utrip

Obzornik zdravstvene nege

Obzornik zdravstvene nege