AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV
Strokovna srečanja
25/2/2021
PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 Z UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME
znak
25/2/2021
Vpliv zasvojenosti staršev na njihove otroke
25/2/2021
NOSEČNOST, POROD IN POPORODNO OBDOBJE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19
26/2/2021
POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: modul licenca
4/3/2021
ALI JE EPIDEMIJA COVID-19 SPREMENILA OSEBNO VAROVALNO OPREMO ZAPOSLENIH PRI REPROCESIRANJU MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV
9/3/2021
PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 Z UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME
znak
Mesečna revija Utrip

Obzornik zdravstvene nege

Obzornik zdravstvene nege