AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV
Strokovna srečanja
3/9/2020
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED
4/9/2020
PREDSTAVITEV PRIPOROČIL O PREHRANI IN TELESNI DEJAVNOSTI OB SLADKORNI BOLEZNI TIPA 2
8/9/2020
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED
9/9/2020
PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI – PRIZMA
znak
11/9/2020
ZDRAVA USTA ZA ZDRAVO TELO
11/9/2020
ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: modul licenca
znak
Mesečna revija Utrip

Obzornik zdravstvene nege

Obzornik zdravstvene nege