Register in licence javna pooblastila
Stanje licenčnih točk
PORTAL ČLANOV
PORTAL ORGANIZATORJEV
Strokovna srečanja
20/2/2020
Kakovost in varnost v zdravstvu: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb: modul licenca
20/2/2020
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi
20/2/2020
STROKOVNI KLINIČNI VEČER: ZDRAVSTVENA NEGA V ENOTI INTENZIVNE MEDICINE OPERATIVNIH STROK IN SODELOVANJE ANESTEZIJSKE MEDICINSKE SESTRE PRI AWAKE METODI
20/2/2020
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED
21/2/2020
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca
21/2/2020
Zakonodaja s področja zdravstva – modul licenca
Mesečna revija Utrip

Obzornik zdravstvene nege

Obzornik zdravstvene nege