Register in licence javna pooblastila
Stanje licenčnih točk
PORTAL ČLANOV
PORTAL ORGANIZATORJEV
Strokovna srečanja
31/1/2020
Sladki februar 2020: Nadgradnja in osvežitev za time družinske medicine in ostale zdravstvene strokovnjake
31/1/2020
31. Januar – Dan brez cigarete
3/2/2020
Učna delavnica: Perkutana endoskopska gastrostoma
5/2/2020
Preventiva zoper izgorelost med zdravstvenimi delavci: Čustveno zavedanje medicinske sestre
6/2/2020
4. strokovno srečanje triažnih medicinskih sester/zdravstvenikov
7/2/2020
Šola proti bolečini v križu
Mesečna revija Utrip

Obzornik zdravstvene nege

Obzornik zdravstvene nege