19. Simpozij zdravstvene in babiške nege: Medicinske sestre in babice – gonilna moč zdravstvenega varstva

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

E licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si
Datum & čas

10/5/2024

08:00

Lokacija

Kongresni center Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj

Poglej na zemljevidu

8.00 - 9.00

Registracija

9.00 - 9.15

Pozdrav in otvoritev

9.15 - 9.45

O nekaterih ključnih problemih izobraževanja za zdravstvene poklice v Sloveniji prof. dr. Vesna Vuk Godina

9.45 - 10.15

Moj um – moja moč Sara Isaković

10.15 - 10.40

VIVAT ACADEMIA, VIVANT PROFESSORES – V znanju je moč ali zakaj sem s ponosom teoretičarka izr. prof. dr. Ana Polona Mivšek

10.40 - 11.05

Razširjena resničnost – metoda poučevanja Z in alfa generacij asist. Nino Fijačko

11.05 - 11.30

Okrogla miza

11.30 - 12.00

Odmor

12.00 - 12.25

Priložnosti managementa v zdravstveni negi doc. dr. Milena Kramar Zupan

12.25 - 12.50

Karierni razvoj (v NHS) in primeri dobre prakse iz tujine Dejan Branc, dipl. zn., spec. int. nege in ter.

12.50 - 13.15

Medicinski pripomočki v sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja – (po)MOČ zdravstvene nege mag. Ana Vodičar

13.15 - 13.30

Vidik uporabnika storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja Zoran Terglav, društvo ILCO Ljubljana

13.30 - 13.50

Okrogla miza

13.50 - 14.00

Razprava in zaključek

14.00

Kosilo

Splošne informacije

Simpozij je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 €, za študente 20 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €, za študente 10 €). Za upokojence znaša kotizacija 20 €. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480, sklic na številko 0101-10052024. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na: licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si

Odjava
Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % plačane kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.