Delovne skupine

Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege

Delovna skupina je začasno ali stalno delovno telo Zbornice – Zveze, ki jo sestavlja skupina strokovnjakov z ožjega strokovnega področja zdravstvene in babiške nege ter oskrbe ali z njimi povezanega strokovnega ali družbenega področja, ki ima opredeljeno specifično delovno nalogo ali cilj. Člane delovne skupine imenuje Upravni odbor Zbornice – Zveze.

Ustanovljene so bile naslednje delovne skupine Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege, Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni in babiški negi, Delovna skupina za paliativno zdravstveno nego,  Delovna skupina za pripravo nacionalnih protokolov, Delovna skupina za obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom in Začasna delovna skupina Nursing now

 

Irena Keršič, vodja

Poslanstvo Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege je ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege s sistematičnim, kronološkim, etičnim in objektivnim pristopom k zgodovinskemu proučevanju zdravstvene in babiške nege.

E zgodovina@zbornica-zveza.si
Več informacij

Irena Špela Cvetežar, vodja

Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni in babiški negi se od ustanovitve, leta 1999, dalje trudi sistematično in celovito delovati na področjih preprečevanja, ozaveščanja, izobraževanja, raziskovanja in publiciranja o ne-nasilju v zdravstveni in babiški negi.

E nenasilje@zbornica-zveza.si
Več informacij