Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Delovna skupina za obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom

Člani Delovne skupine za obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom

  • Jana Lavtižar – voditeljica
  • Veronika Jagodic Bašič
  • Marija Kohek
  • Zorica Pristov
  • Marija Rošker
  • Nina Suhadolc Milkovič
  • Suzana Vrenko
  • Marjetka Smolinger Gallun