Nasilje v družini

Nasilje v družini

Predstavitev

V letu 2018 se je Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi odločila, da bo za zaposlene v zdravstveni in babiški negi pripravila priporočila za ukrepanje ob zaznavi nasilja v družini. Priporočila so splošna in veljajo za vse vrste nasilja v družini in za vsa področja zdravstvene in babiške nege. Objavljena so bila v Utripu pod naslovom

Priporočila Nasilje v družini 2018

Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi je nato nadaljevala s pripravo priporočil za različne ranljive skupine. Tako je v letu 2018 in 2019 oblikovala priporočila za pomoč zlorabljenemu otroku, sledila so priporočila za pomoč ženski, ki je žrtev nasilja ter priporočila za pomoč starejšemu, ki preživlja nasilje.
Pri pripravi naštetih priporočil je Delovna skupina sledila Zakonu o preprečevanju nasilja v družini iz leta 2008 (v nadaljevanju ZPND) in drugim dokumentom, ki jih je sprejelo Ministrstvo za zdravje za implementacijo ZPND.

Strokovne smernice za obravnavo nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, MZ, 2015
Pravilnik MZ o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, stran 5115

Priporočila za pomoč zlorabljenemu otroku so v zavihku Pomoč otrokom – žrtvam nasilja.
Priporočila za pomoč ženski, ki je žrtev nasilja, so v zavihku Pomoč ženskam – žrtvam nasilja.
Priporočila za pomoč starejšemu, ki je žrtev nasilja, so v zavihku Pomoč starejšim – žrtvam nasilja.