NOVA PRIPOROČILA in OBVESTILA S KORONAVIRUSOM Coronavirus (2019-n-CoV)

ICN poziva: zaščita medicinskih sester in njihovih sodelavcev mora biti absolutna prednostna naloga vsake države

Priporočila za preprečevanje prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 za izvajalce socialnovarstvenih ustanov

Knjiga z napotki za Covid-19 (handbook of Covid-19 prevention and treatment)

Prikaz nameščanja in odstranjevanja mask, umivanje/razkuževanje rok ter oblačenje in slačenje osebne varovalne opreme

DODATNA POJASNILA IN STALIŠČA MINISTRSTVA GLEDE ORGANIZACIJE AMBULANT COVID-19

Najbolj pogosta vprašanja in odgovori V ZVEZI S COVID-19

Poziv k ustrezni zaščiti izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev v času epidemije s koronavirusom

Dodatna navodila glede testiranja na COVID-19

Navodila za izvajanje psihiatričnih storitev v času epidemije COVID-19

Pojasnilo v zvezi z Odredbo o začasni ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Navodila za bolnišnično obravnavo elektivnih (nenujnih) bolnikov v času epidemije (neobhodni elektivni posegi)

Uporaba nesteroidnih antirevmatikov v času epidemije COVID-19

COVID-19 in zdravljenje z zaviralci angiotenzin pretvarjajočega encima (ACE) ali blokatorji angiotenzinskih receptorjev (ARB)

Zloženka: NAVODILA IN PRIPOROČILA za paciente in njihove družinske člane z okužbo z virusom Covid - 19 v domačem okolju

Začasni ukrepi za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) v zobozdravstvu

Priporočila ekipam NMP za obravnavo bolnika s srčnim zastojem izven bolnišnice, med epidemijo COVID-19

Mnenje Slovenskega reanimacijskega sveta glede aktivacije prvih posredovalcev ob srčnem zastoju v obdobju pandemije novega koronacirusa (COVID -19)

KAKO KOMUNICIRATI IN REŠEVATI KONFLIKTNE SITUACIJE V IZREDNIH RAZMERAH?

Poziv Sekcije za primarno pediatrijo ob epidemiji Covid-19

Priporočila za preprečevanje prenosa okužbe z virusom COVID-19 za izvajalce patronažnega varstva, obravnavane paciente in družinske člane

PRIPOROČILA ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE PO IZPOSTAVITVI COVID-19

Obvestilo za izvajalce in delodajalce v zvezi z vprašanjem kritja nadomestila za čas odsotnosti z dela

Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS CoV-2 (COVID-2019)

Priporočila za postopanje z umrlim s COVID-19 (ali sumom na COVID-19)