Poziv k ustrezni zaščiti izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev v času epidemije s koronavirusom

Ljubljana, 19. 3. 2020

Poziv k ustrezni zaščiti izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev v času epidemije s koronavirusom

Glede na razmere s terena, o katerih smo na Zbornici – Zvezi in v sindikatih s področja zdravstva in socialnega varstva obveščeni s strani izvajalcev, ter na vsa pogostejša opozarjanja o pomanjkanju primerne zaščitne opreme Zbornica – Zveza in sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva vse odgovorne odločno pozivamo k ustrezni zaščiti izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki so v boju s koronavirusom v prvi bojni vrsti.

 1. Krizni štab Republike Slovenije in Ministrstvo za zdravje pozivamo k takojšnji zagotovitvi ustrezne zaščitne opreme za izvajalce zdravstvene in babiške nege ter druge zdravstvene delavce in sodelavce, ki se trenutno soočajo z velikim pomanjkanjem le-te.
 2. Krizni štab Republike Slovenije, Ministrstvo za zdravje ter vodstva zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodov pozivamo k odgovornemu ravnanju in ustrezni zaščiti zaposlenih. Pozivamo k spoštovanju vseh navodil in varnostnih standardov stroke ter k reorganizaciji dela na način, da bo delo skladno z varnostnimi standardi. Če tako delo na posamezni vstopni točki ni možno, naj ta zapre svoja vrata in paciente preusmeri na mesta, kjer so zdravstveni delavci in sodelavci ustrezno zaščiteni.
 3. Direktorje zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodov pozivamo k doslednemu spoštovanju vseh strokovnih navodil in varnostnih standardov, tako kot je to včeraj naredila direktorica ZD Kranj.
 4. Splošno javnost pozivamo:
 • Ne ogrožajte sebe in drugih s svojim neodgovornim ravnanjem.
 • Ravnajte v skladu z navodili in s priporočili, ki jih objavljajo Ministrstvo za zdravje, Krizni štab Republike Slovenije ter Nacionalni inštitut za javno zdravje.
 • Vsak izmed nas bo lahko že jutri potreboval zdravstveno pomoč, ki nam je oboleli zdravstveni delavci ne bodo mogli nuditi, in bomo prepuščeni sami sebi. Ravnajte odgovorno!

Zdravstveni delavci in sodelavci nosijo največji del bremena in so izpostavljeni največjim tveganjem, zato mora biti njihova takojšnja ustrezna zaščita prednostna naloga države. Le če bodo ustrezno zaščiteni in zdravi, bodo lahko še naprej igrali ključno vlogo pri skrbi in varovanju zdravja pacientov. Brez zdravih medicinskih sester, tehnikov zdravstvene nege in drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev zdravstvenega sistema enostavno ni in ne bo. Na pomoč iz tujine pa v tem primeru ne moremo računati, saj je položaj v večini sveta enak ali podoben kot v Sloveniji.

Ostanite zdravi!

Za Zbornico – Zvezo:
Monika Ažman, predsednica

Za Florence sindikat medicinskih sester – Pergam:
Miha Benet, predsednik

Za Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam:
Jakob Počivavšek, predsednik

Za Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije:
Slavica Mencingar, predsednica

Za Sindikat kliničnega centra Ljubljana:
Vladimir Lazić, predsednik

Za Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije:
Aleksander Jus, predsednik

Za Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije:
Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Poslano:

 • Ministrstvo za zdravje
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Krizni štab Republike Slovenije
 • Vodstva zdravstvenih zavodov
 • Vodstva socialnovarstvenih zavodov

V vednost:

 • Mediji