Prikaz nameščanja in odstranjevanja mask, umivanje/razkuževanje rok ter oblačenje in slačenje osebne varovalne opreme

Preprečevanje prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 in uporaba osebne varovalne opreme – 11.8.2020
Vrstni red nameščanja zaščitne opreme pri SARS-CoV-2 – 11.8.2020
Vrstni red odstranjevanja zaščitne opreme pri SARS-CoV-2 – 11.8.2020

ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE

Kako se pogovarjati z otroki o koronavirusu?

Filmček pomaga preko zgodbice otrokom približati higiensko umivanje rok, preko te zgodbice otroke učimo v vrtcih in šolah že več kot sedem let.