Nič več dilem, katera hrana je primerna ob sladkorni bolezni

Nič več dilem, katera hrana je primerna ob sladkorni bolezni

14. novembra obeležujemo svetovni dan sladkorne bolezni

Ljubljana, 10. november 2020 – Ob postavitvi diagnoze sladkorna bolezen se kljub temu, da dobršen del oseb s sladkorno boleznijo bolezen pozna iz družine, pojavi veliko vprašanj. Zanimanje za bolezen se običajno pojavi šele, ko zboli oseba sama. Dobre in slabe izkušnje z obvladovanjem sladkorne bolezni se prenašajo iz roda v rod, le strokovne informacije, poenotene in uporabniku primerne, pa so tiste, ki lahko spreminjajo navade, ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni, ki ga obeležujemo 14. novembra, sporoča Zbornica – Zveza. Zato so na pobudo Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji, ki deluje pod okriljem Zbornice – Zveze, izšla prva nacionalna priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2, namenjena zdravstvenim strokovnjakom.

Potrebo po poenotenih priporočilih je prepoznalo tudi Ministrstvo za zdravje, ki je prisluhnilo ideji Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji, da za kakovostno izobraževanje oseb s sladkorno boleznijo Slovenija potrebuje poenotena priporočila. Ta so pripravljena na svež, didaktičen način z glavnim ciljem implementacije priporočil v vsakdanjo prakso. Ključni namen priporočil je poenotenje strokovnih informacij, ki jih oseba s sladkorno boleznijo prejme s strani zdravstvenih strokovnjakov.

»Misel na breme oseb s sladkorno boleznijo je breme tudi za medicinske sestre. Njihovo poslanstvo izhaja iz davnine – skrb za nego, zdravje, ugodno počutje sočloveka. Zmeda glede ustrezne prehrane ob sladkorni bolezni je bila vrsto let velika. Zato ne preseneča, da so v ambulante prihajali jezni pacienti, češ da vsak zdravstveni strokovnjak svetuje drugače. Nekdo prepove banano, drugi jo priporoča,« je povedala Jana Klavs, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji pri Zbornici – Zvezi ter koordinatorica delovne skupine, ki je pripravila priporočila.

Nova priporočila ne prepovedujejo ničesar, ozirajo se na navade in želje osebe s sladkorno boleznijo ter svetujejo podobno, kot se svetuje zdravi populaciji. Prednost dajejo lokalni, sezonski in doma pripravljeni hrani ter ne podpirajo prehranskih dopolnil. Število obrokov se določa skladno z zdravili, ki jih prejema oseba s sladkorno boleznijo, zdravstvenim strokovnjakom pa so v priporočilih odsvetovana avtoritativnost, moraliziranje in stigmatiziranje.

»V naslednjih letih bo Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji s pomočjo Ministrstva za zdravje pripravila poenotene programe edukacije za sekundarni nivo, ki bodo nadaljevanje tistega, kar pacienti slišijo v zdravstvenem domu. Namen prenove edukacije je predvsem zagotavljanje enake dostopnosti in kakovosti edukacije na področju obvladovanje sladkorne bolezni. Epidemija COVID-19 je opozorila, da so osebe s sladkorno boleznijo visoko tvegane, zato je njihova dobra oskrba še toliko bolj pomembna,« je še dejala Klavsova.

Pri pripravi priporočil o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2, ki so nastajala dobri dve leti, so sodelovali priznani strokovnjaki iz sekcij medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji, v družinski medicini in patronaži pri Zbornici – Zvezi, s Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove UKC Ljubljana, iz Službe bolnišnične prehrane in dietoterapije UKC Ljubljana, Službe za dietoterapijo in bolniško prehrano Pediatrične klinike UKC Ljubljana, Slovenskega združenja za klinično dietetiko, Diabetološkega združenja Slovenije, s Katedre za družinsko medicino ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje.