ICN poziva: zaščita medicinskih sester in njihovih sodelavcev mora biti absolutna prednostna naloga vsake države

Ljubljana, 20.3.2020

ICN poziva: zaščita medicinskih sester in njihovih sodelavcev mora biti absolutna prednostna naloga vsake države

Mednarodni svet medicinskih sester (ICN) je svetu poslal pomembno opozorilo: visok delež z virusom COVID-19 okuženih zdravstvenih delavcev v Italiji je dokaz, da mora biti zaščita medicinskih sester in njihovih sodelavcev prednostna naloga številka ena v vsaki državi.

Zdravstveni delavci, ki v boju z virusom COVID-19 tvegajo svoje zdravje, nimajo zadostne zaščitne opreme, ki bi jih varovala. Tako ICN kot Italijansko združenje medicinskih sester (CNAI) opozarjata na strašne posledice, če medicinske sestre in njihovi sodelavci, ki delajo z okuženimi z virusom COVID-19, ne bodo imeli ustrezne zaščitne opreme. Najnovejši podatki kažejo, da zdravstveni delavci predstavljajo 9 odstotkov vseh z virusom COVID-19 okuženih v Italiji. Visoka stopnja okužb med medicinskimi sestrami in drugim zdravstvenim osebjem je resna težava, saj morajo okuženi zaposleni ostati doma vsaj 14 dni, kar še dodatno izčrpava že sicer zelo obremenjeno delovno silo. Celoten ICN-ov poziv preberite tukaj.

Tudi Zbornica – Zveza je skupaj s sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva odgovorne v državi pozvala k ustrezni zaščiti izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Le če bodo zdravstveni delavci ustrezno zaščiteni in zdravi, bodo lahko še naprej igrali ključno vlogo pri skrbi in varovanju zdravja pacientov. Brez zdravih medicinskih sester, tehnikov zdravstvene nege in drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev zdravstvenega sistema enostavno ni in ne bo.


Več o Zbornici – Zvezi

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si