Bližajo se mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami

Bližajo se mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami

Tokratne mednarodne dneve boja proti nasilju nad ženskami, ki vsako leto od 25. novembra do 10. decembra potekajo v več kot 100 državah, zaznamuje pandemija s svojim rušilnim vplivom na življenje ljudi, njihove pravice in svoboščine ter na delovanje države, njenih institucij in vladavino prava. Najbolj pa je pandemija v vseh državah sveta posegla v delovanje zdravstvenega sistema in s tem v najbolj občutljivo in najbolj dragoceno pravico nas vseh – v pravico do enakovredne, strokovne in etične zdravstvene oskrbe za vse, ki jo potrebujejo, ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami sporoča Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi, ki deluje pod okriljem Zbornice – Zveze.

Krizne razmere, v katerih živimo, radikalno razgaljajo pomanjkljivosti zdravstvenega sistema, med katerimi je tudi vse slabši položaj medicinskih sester, babic, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev negovalcev, na kar Zbornica – Zveza pristojne opozarja že več kot 15 let. Kadrovska podhranjenost, nespoštovanje stroke zdravstvene in babiške nege kot enakopravne dejavnosti v zdravstvenem sistemu, ponižujoče plače, slabi delovni pogoji in izločitev iz procesov odločanja o razvoju zdravstvenega sistema kažejo na sistematično in sistemsko nasilje nad zaposlenimi v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi, ki jo v 90 odstotkih izvajajo ženske.

Po drugi strani pa boj s pandemijo zaostruje tudi obstoječa konfliktna razmerja neenakosti v družbi, nasilje v partnerskih in družinskih odnosih ter marginalizacijo in diskriminacijo šibkejših družbenih skupin. V času te nove resničnosti, ko ni možnosti, moči, volje in časa za aktivno preprečevanje nasilja v medosebnih odnosih, postajajo zgodbe o nasilju v partnerskih odnosih, umorih v družini, zanemarjenih in zlorabljenih otrocih ponovno vsakodnevne in normalne.

»Tudi na teh področjih smo v zaznavanje, preprečevanje in reševanje težkih zdravstvenih, osebnih in družinskih stisk neposredno vključene prav medicinske sestre, še posebej v okviru patronažne službe, ambulant družinske medicine, urgence itd.,« sporoča Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi.

Zdi se, da smo zaradi pandemije pozabili na desetletja boja zoper nasilje v družini ali v delovnih okoljih in da tudi zakoni, ki prepovedujejo vsakršno medosebno nasilje, nimajo več enakega učinka. Zato Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi poziva vse pristojne institucije na področju socialnega varstva, policije, zdravstva in šolstva, Varuha človekovih pravic, tudi politike, da bolj aktivno in etično ščitijo pravice in dostojanstvo šibkejših družbenih skupin in posameznikov, posebno otrok, starejših in žensk.

Ne pozabimo, da bomo boj s pandemijo resnično dobili le, če si bomo aktivno prizadevali za dostojanstvo vseh članov naše družbe, posebno najšibkejših. Samo tako bomo uspeli ohraniti kulturo nenasilne, pravične, solidarne in demokratične družbe.