36. Skupščina Zbornice – Zveze

36. SKUPŠČINA ZBORNICE – ZVEZE, 28. marec 2023, Ljubljana

Letošnjo skupščino smo začeli slavnostno z imenovanjem nove častne članice Zbornice – Zveze za leto 2023, dr. Sonje Robnik. Častna članica dr. Sonja Robnik je dejavna na številnih področjih kot predavateljica, raziskovalka, organizatorica in avtorica. Je neprecenljiva zunanja strokovna sodelavka Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in babiški negi pri Zbornici – Zvezi. Dr. Sonja Robnik ima zasluge za vsebinski, organizacijski, promocijski in prijateljski del delovanja te delovne skupine. Zadnja publikacija Priročnik za obravnavo nasilja v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih – Nasilje NE! je »pika na i« našega dolgoletnega sožitja.

V tem prvem slavnostnem delu skupščine, ki ga je povezovala Branka Smole, nas je s svojim pevskim nastopom razveselil mladi slovenski pevec Anže Šuštar.
Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze je v rednem delu skupščine poslancem poročala o opravljenem delu za preteklo leto ter predstavila načrt dela za letos. Že sedmo leto zapored smo pregled dela naših strokovnih služb, društev, sekcij in delovnih skupin popisali v Letopisu 2022.

Tokratna skupščina je obsegala devet točk dnevnega reda, med drugim imenovanja za mandatno obdobje 2023–2027. Poslanci so za članico Častnega razsodišča I. stopnje imenovali Marto Blažič, za članice Častnega razsodišča II. stopnje pa so bile imenovane Martina Horvat, Karolina Kovač, Tjaša Pečnik in Marta Smodiš.

Na skupščini je bilo od 99 poslancev prisotnih 93. Sprejeli so poročili o delu in finančnem poslovanju Zbornice – Zveze za leto 2022 ter potrdili program dela in finančni načrt za letos.
Omeniti moramo tudi predstavitev desetletne strategije Zbornice – Zveze. V strategiji so opredeljena prednostna področja in usmeritve delovanja Zbornice – Zveze, ki zajemajo: skrb za članstvo, razvoj kadrov in stroke, regulacijo stroke na področju javnih pooblastil, zagovorništvo in vpliv na politike, komuniciranje, mednarodno sodelovanje, digitalizacijo in trajnostne vidike ter dobro upravljanje.

Vsem sodelujočim, poslancem, častni članici in imenovanim članicam Častnega razsodišča I. in II. stopnje se zahvaljujemo za sodelovanje in še eno uspešno izvedeno skupščino.

Monika Ažman,
predsednica Zbornice – Zveze