Obvestilo za vse diplomirane medicinske sestre in diplomirane zdravstvenike, ki so opravljali strokovno izobraževanje za pridobitev specialnih znanj iz področja zdravstvene nege pacienta z motnjami uriniranja do leta 2020

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti
e –naslov: vrabic.maja@gmail.com
spletni naslov: https://www.sekcija-reha-zn.org/

Obvestilo za vse diplomirane medicinske sestre in diplomirane zdravstvenike, ki so opravljali strokovno izobraževanje za pridobitev specialnih znanj iz področja zdravstvene nege pacienta z motnjami uriniranja do leta 2020.

Spoštovani,

16. – 17. maj 2024 bo v termah Dobrna organizirano dvodnevno strokovno izobraževanje v namen obnovitve in s tem podaljšanje veljavnosti pridobljenih specialnih znanj iz področja Zdravstvene nege pacienta z motnjami uriniranja.

Ob prejšnjih strokovnih izobraževanjih iz omenjene teme še ni bilo potrebno določiti veljavnosti omenjenih specialnih znanj. Od leta 2022 pa je po navodilu Zbornice – Zveze določena veljavnost le-teh, in sicer 7 let za vse, ki so izobraževanje opravili v letu 2023 (kasneje bo ta veljavnost 5 let), po novem pravilniku pa bo potrebno tudi obnavljanje znanj na 3 leta.

Zato naprošam vse, ki spadate v skupino s pretečenimi potrdili oz. vse tiste, ki vam kmalu potečejo, da se udeležite obnovitvenega strokovnega srečanja.

Program je objavljen na spletni strani Z – Z, sestavljen je iz teoretičnega dela in učnih delavnic.

Predsednica Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti
E – mail: vrabic.maja@gmail.com oz. sekcija-rehabilitacija@zbornica-zveza.si