Obnovitev specialnih znanj: Zdravstvena nega pacienta z motnjami uriniranja

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

E vrabic.maja@gmail.com
Datum & čas

16/5/2024

07:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Dvorana Vivat - Terme Dobrna Hotel Vita, Dobrna 46, 3204 Dobrna

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 16.5.2024

7.00 - 7.45

Registracija

7.45 - 8.00

Pozdrav udeležencev in predstavitev seminarja

I. SKLOP Moderatorici: Maja Vrabič, Nataša Kic

8.00 - 8.45

Funkcionalna anatomija z obstruktivno patologijo spodnjega urotrakta Boris Košuta, dr. med., FEBU, specialist urolog

8.45 - 9.30

Transplantacija ledvic asis. Milena Taskovska, dr. med., UKC Lj

9.30 - 10.00

Obravnava pacienta prvih 48 ur po TX ledvice Mario Brčina, dipl. zn.; Anja Brčan, dipl. m. s., UKC Lj

10.00 - 10.15

SPONZOR - CURAN

10.15 - 11.00

Odmor s kavo in prigrizki

II. SKLOP Moderatorici: Maja Vrabič, Nataša Kic

11.00 - 11.15

SPONZOR – COLOPLAST BY MEDILUX

11.15 - 11.45

Cistektomija včeraj, danes Nevenka Plot, dipl. m. s., UKC Lj

11.45 - 12.15

Odpust in edukacija pacienta z urostomo Erika Mustar, dipl. m. s.; Anja Brčan, dipl. m. s., UKC Lj

12.15 - 12.45

Vpliv stome /nefrostome na kakovost življenja Suzana Šega, dipl. m. s., UKC Lj

12.45 - 13.00

SPONZOR – SIMPSˈS

13.00 - 14.00

Odmor za kosilo v lastni režiji

III. SKLOP Moderatorji: Majda Topler, Helena Kotnik, Renata Batas, Irena Zupančič, Nataša Kic, Maja Vrabič,

14.00 - 17.00

UČNE DELAVNICE

Delavnica 1: Vstavljanje SUK moškemu in prebrizgavanje katetra Majda Topler, Helena Kotnik

14.00 - 14.45

SKUPINA A

14.45 - 15.30

SKUPINA B

15.30 - 16.15

SKUPINA C

16.15 - 17.00

SKUPINA D

Delavnica 2: IK moškega na modelu Nataša Kic, Maja Vrabič

14.00 - 14.45

SKUPINA D

14.45 - 15.30

SKUPINA A

15.30 - 16.15

SKUPINA B

16.15 - 17.00

SKUPINA C

Delavnica 3: Preveze različnih izločalnih stom Renata Batas

14.00 - 14.45

SKUPINA C

14.45 - 15.30

SKUPINA D

15.30 - 16.15

SKUPINA A

16.15 - 17.00

SKUPINA B

Delavnica 4: 5 trenutkov za higieno rok Irena Zupančič

14.00 - 14.45

SKUPINA B

14.45 - 15.30

SKUPINA C

15.30 - 16.15

SKUPINA D

16.15 - 17.00

SKUPINA A

17.15 - 18.00

Seja OI Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti (Seja OI 2_2024)

Petek, 17.5.2024

8.00 - 8.30

Registracija

IV. SKLOP Moderatorici: Maja Vrabič, Nataša Kic

8.30 - 9.00

Intermitentna čista samokateterizacija Mateja Zajc Čižman, dipl. m. s., UKC Lj

9.00 - 9.30

Zdravstvena nega pacienta z bakterijsko okužbo sečil Željka Rikić, dipl. m. s., UKC Mb

9.30 - 10.00

Kazalniki kakovosti na področju motenj uriniranja Tadeja Drenovec, dipl. m. s., URI Soča Lj

10.00 - 10.30

Odmor s kavo in prigrizki

10.30 - 10.45

Organizacija dela pri pacientih z motnjami uriniranja Branka Šifer Grobelnik, dipl. m. s., Terme Dobrna

10.45 - 11.15

SPONZOR - VAMOTEL

11.15 - 11.30

SPONZOR - DEDISOL

11.30 - 12.00

Predstavitev prostorov za fizioterapevtsko obravnavo pacientov z motnjami uriniranja v Termah Dobrna

12.00

Zaključek seminarja, evalvacija in podelitev potrdil

Splošne informacije

Program je namenjen vsem diplomiranim medicinskim sestram in diplomiranim zdravstvenikom, ki so specialna znanja iz področja ZN pacienta z motnjami uriniranja pridobili v času do leta 2020, hkrati pa je namenjeno tudi ostalim zaposlenim na področju zdravstvene nege, ki jih ta tema zanima.

Opomba: s tem izobraževanjem se ne pridobi specialnih znanj iz omenjenega področja, temveč gre zgolj za podaljšanje veljavnosti za 3 leta!

Splošni podatki: Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Strokovno izobraževanje je v postopku pridobivanja licenčnih točk.

Kotizacija z DDV znaša 360 € za dva dni oz. 220 € za en dan. Članom Z – Z se prizna 50% popusta.
V kotizacijo so všteta predavanja in učne delavnice, pogostitev v odmorih in potrdilo o udeležbi.
Kotizacijo nakažete na TRR ZZBNS – ZSDMSBZTS: SI56 0203-1001-6512-314, sklic na št. 00 0213-16052024 z obveznim pripisom za Sekcijo MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Prijave so možne do zasedenosti prostih mest (40-60). Ob prijavi obvezno označite število dni udeležbe!
Ob registraciji na dan seminarja potrebujete člansko izkaznico.

Odjave od izobraževanja so možne do vključno 30. 4. 2024 preko e-naslova vrabic.maja@gmail.com. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in bomo zaračunali stroške izobraževanja v višini 50% kotizacije.

– Udeleženci rezervacijo nočitve uredijo neposredno na rezervacijski službi Term Dobrna na telefonski številki 03 78 08 110 ali po elektronski pošti info@terme-dobrna.si (cenik v prilogi).

Dodatne informacije na e-naslovu vrabic.maja@gmail.com.

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.