Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

12. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

12. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

Strokovna sekcija se trudi izvajati strokovne in programske naloge Zbornice-Zveze na področju strokovnega izpopolnjevanja, strokovnih smernic in standardov. Aktivno se vključujemo v pripravo priporočil za strokovno delo na področju kirurške zdravstvene nege.

Naša vizija je postati strokovni tim, ki bo podpiral kirurško zdravstveno nego, ki bo vključevala z dokazi podprto prakso zdravstvene nege. Spodbujali bomo znanstveno-raziskovalno delo na področju ZN kirurškega bolnika. S strokovnim povezovanjem in zavzetostjo se bomo trudili za zadovoljstvo vseh članov na področju kirurške zdravstvene nege.

ORGANI SEKCIJE

Predsednica sekcije:
Adrijana Debelak, adrijana.debelak@gmail.com

Izvršilni odbor:
Lidija Fošnarič
Igor Robert Roj
Karmen Spacal Jakomin
Doris Štuhec
Mateja Košak Gregorič
Tjaša Kladnik
Lucija Rebernik
Zorica Panić

1.10.1982 je bila na pobudo ga. Grete Zver ustanovljena Strokovna sekcija, ki še danes strokovno povezuje člane negovalnih timov širokega kirurškega področja. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji pri svojem delovanju upošteva pravne akte Zbornice- Zveze in deluje v skladu s Pravilnikom o delu strokovnih sekcij. Sekcija je del celovite krovne organizacije kateri sledi v njenih vrednotah in v viziji.

Dosedanje predsednice Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji:

 • 1982- 1986      Greta Zver
 • 1986- 1988      Mirjana Miloševič
 • 1988- 1990      Greta Zver
 • 1990- 1992      Marta Gantar
 • 1992- 1993      Liljana Wigele
 • 1993- 2001      Greta Zver
 • 2001- 2011      Irma Rijavec
 • 2011- 2019      Lidija Fošnarič
 • 2019-               Adrijana Debelak

Kirurška zdravstvena nega je izrazito dinamična in se je skozi leta razvijala ob razvoju sodobnih tehnologij in kirurških operativnih tehnik. Zahteva izobražene in usposobljene člane negovalnega tima, ki delujejo avtonomno in varno pri zagotavljanju zdravstvene nege tako v preoperativnem, operativnem in pooperativne obdobju pacienta.

Naša vizija je tesnejše povezovanje in konstruktivno sodelovanje vseh kirurških strok zdravstvene nege, ki večinoma že delujejo v okviru Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji, kot tudi tesnejše druženje zaposlenih v kirurški zdravstveni negi ter izmenjava dragocenih izkušenj iz prakse. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da medicinske sestre in zdravstveni tehniki postanejo strokovni tim, ki bo tesno in konstruktivno sodeloval ter podpiral kirurško zdravstveno nego, katera bo vključevala z dokazi podprto prakso. S strokovnim povezovanjem se bomo trudili na strokovnih izobraževanjih vseh medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov iz vseh slovenskih bolnišnicah, ki obravnavajo paciente v preoperativnem, operativnem in pooperativne obdobju.

Strokovna sekcija tako združuje sledeča področja:

 • ZN v splošni in abdominalni kirurgiji,
 • ZN v kirurgiji srca in ožilja,
 • ZN v maksilofacialni in oralni kirurgiji,
 • ZN v travmatologiji,
 • ZN v torakalni kirurgiji,
 • ZN v plastični, rekonstrukcijski, estetski kirurgiji in opeklinah,
 • ZN v ortopediji,
 • ZN v nevrokirurgiji,
 • ZN v urologiji,
 • ZN v otroški kirurgiji in intenzivni terapiji.

Strokovna sekcija je tesno povezana tudi z naslednjimi področji:

 • ZN v anesteziologiji in intenzivni terapiji operativnih strok,
 • ZN v operacijskem bloku,
 • ZN pacienta v urgentnem kirurškem bloku.

Vizija Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji je, da bo letno oblikovala 1-2 nacionalna protokola na področju kirurške zdravstvene nege.

Člani izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji z organizacijo strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanjem, članom omogočamo nenehno nadgrajevanje znanja in spretnosti, kar se izraža v napredku in razvoju ter moči stroke kot tudi ugledu poklica. Z raznolikim izborom predavateljev, ki sodelujejo v kirurški zdravstveni negi, želimo poudariti pomen interdisciplinarnega pristopa v procesu zdravljenja pacientov. Vsako leto v pomladnih mesecih Sekcija organizira 2 dnevno strokovno izpopolnjevanje, s katerim omogoča tudi karierni razvoj medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Letno v jesenskih mesecih prav tako Sekcija organizira enodnevno ozko usmerjeno strokovno izobraževanje.

V sklopu strokovnih izobraževanj, ki jih organizira Sekcija so podane najaktualnejše strokovne vsebine posameznih področij, kot zadnji standardi ter priporočila za strokovno delo in navodila za delo.

Sekcija sodeluje tudi pri proučevanju strokovnih vprašanj s področja kirurške zdravstvene nege z Zbornico- Zvezo kot MZ.

POVEZAVE

ZBORNIKI