Zaščitne sestre

Za ogled PDF-ja, kliknite na sliko

Monografija Zaščitne sestre, ki sta jo kar nekaj let pisali Marjeta Berkopec in Irena Keršič, nam približa zgodovinski prikaz poklica medicinske sestre, z imeni in priimki nam približa posameznice, ki so na slovenskih tleh prve skrbele za bolne, velikokrat neizobražene prebivalce takratne Avstro-Ogrske. Avtorici nam v knjigi predstavita različna zgodovinska obdobja delovanja zaščitnih sester in njihovega izobraževanja najprej na Dunaju, po razpadu Avstro-Ogrske pa v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev ter nato v Kraljevini Jugoslaviji v izobraževalnih ustanovah v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu. Predvsem Dunaj hrani bogato arhivsko gradivo, ki priča o razvoju zdravstvene nege v slovenskih pokrajinah. Diplomantke dunajske šole so bile tudi Josefina Bezlaj, Paula Bones, Olga Cvahte in Angela Boškin. Prav zadnja velja za začetnico moderne zdravstvene nege na naših tleh in je tista, ki ji je ta poklic pomenil poslanstvo. Brez spoštovanja preteklosti tudi sedanjosti ne bi bilo in zato je prav, da vseh v monografiji z imeni in priimki zapisanih skrbstvenih sester, zaščitnih sester, otroških negovalk in bolniških strežnic nikoli ne spregledamo in pozabimo.

Publikacijo lahko naročite po elektronski pošti na informacije@zbornica-zveza.si ali pošljete naročilnico na naslov Zbornica - Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana. Na osnovi naročila vam bomo poslali račun. Naročeno publikacijo vam bomo priporočeno poslali na navedeni naslov. Plačilo z gotovino ni možno.

Cena: 35€ + stroški pošiljanja

Naročilnica je v priponki.