Priročnik Kakovost in varnost v zdravstvu

Za ogled PDF-ja, kliknite na sliko

Monika Ažman: »… Kakovost je skorajda nemogoče enoznačno opredeliti, zato je še toliko bolj pomembno razumeti različne deležnike, ki vplivajo na proces kakovosti na posameznem področju. Slovenija se je z vstopom v Evropsko unijo zavezala kot eni izmed prednostnih aktivnosti v zdravstvenem varstvu prav nenehnemu zagotavljanju in izboljševanju kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe. V Nacionalni strategiji kakovosti in varnosti v zdravstvu (Ministrstvo za zdravje, 2010) je zapisano, da si bomo prizadevali upoštevati mednarodno in evropsko sprejeta načela kakovosti ter širše cilje, ki imajo večji vpliv na celotno družbo. Ta so: uspešnost, varnost, pravočasnost, učinkovitost, enakopravnost in osredotočenje na pacienta …«

Priročnik lahko naročite po elektronski pošti na informacije@zbornica-zveza.si ali pošljete naročilnico na naslov Zbornica - Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana. Na osnovi naročila vam bomo poslali račun. Naročeno publikacijo vam bomo priporočeno poslali na navedeni naslov. Plačilo z gotovino ni možno.

Cena: 5€ + stroški pošiljanja

Naročilnica je v priponki.