AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV

Perioperativna zdravstvena nega

Za ogled PDF-ja, kliknite na sliko

Cena: 35€ + stroški pošiljanja

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti pri Zbornici – Zvezi je ob 45- letnici organiziranega delovanja izdala monografi jo Perioperativna zdravstvena nega. Gre za novo nastalo monografi jo Perioperativna zdravstvena nega, ki predstavlja pregled vsebin strokovnega področja perioperativne zdravstvene nege. Monografi ja je namenjena vsem operacijskim medicinskim sestram, tako začetnikom kot tudi že izkušenim, pripravnikom in študentom zdravstvene nege. Uporabna bo tudi za študente medicine, specializante različnih vej kirurgije in druge zdravnike, ki se srečujejo z delom v operacijski dvorani, ali pa si želijo pridobiti znanje s področja aseptične tehnike, ki je potrebna pri izvajanju aseptičnih posegov tudi izven operacijskih prostorov.

Publikacije lahko naročite: informacije@zbornica-zveza.si ali jo pošljete na naslov: Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana. Znesku publikacije se doda strošek pošiljanja. Na osnovi naročila vam bomo poslali račun. Po prejetem nakazilu vam bomo naročeno publikacijo s priporočeno pošto poslali na navedeni naslov. Plačilo z gotovino ni možno.