Kongres 2023
Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

ZGODOVINA

Predstavitev

Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni in babiški negi je bila s sklepom Upravnega odbora Zbornice – Zveze ustanovljena 20.12.2000.
Zbornica – Zveza je bila tako prva organizacija, zaposleni v zdravstveni negi pa prva poklicna skupina v Sloveniji, ki se je strokovno in sistematično pričela ukvarjati s problematiko nasilja na delovnem mestu.
Delovna skupina je 12. 5. 2005 ob mednarodnem dnevu medicinskih sester za svoje delovanje prejela zlati znak, najvišje priznanje Zbornice – Zveze.
Ob 90-letnici organiziranega delovanja medicinskih sester v Sloveniji leta 2017, je bil v Zborniku objavljen tudi članek o dotedanjem delovanju Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in babiški negi.