Kongres 2023
Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Objavljeni članki Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in babiški negi

Delovanje Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in babiški negi

Mednarodni dnevi proti nasilju nad ženskami

Nasilje na delovnem mestu

Nasilje v družini