IZOBRAŽEVANJE

Teme izobraževanj

Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni in babiški negi že od leta 2000 izvaja različna izobraževanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi, s katerimi jih želi ozaveščati o pojavnih oblikah nasilja, njegovi dinamiki, posledicah in možnih korakih preprečevanja ter ukrepanja.
Pri tem vseskozi sodeluje z zunanjimi strokovnjakinjami in strokovnjaki, saj je nasilje kompleksen družbeni problem in pri iskanju izhoda iz nasilja je nujno multiprofesionalno sodelovanje. Izobraževanja, ki jih Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni in babiški negi izvaja, so navedena v nadaljevanju zavihka. Pripravljeni pa smo za naročnika oblikovati tudi poseben program izobraževanja, ki bi ustrezal specifičnim potrebam zavoda oziroma zdravstvene nege.
Če želite, da v vaši organizaciji izvedemo izobraževanje, nam to lahko sporočite po e-pošti na: nenasilje@zbornica-zveza.si ali po telefonu v pisarno Zbornice – Zveze: 01/ 544 54 80.

Teme izobraževanj, ki jih izvaja Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni in babiški negi

 • Delovanje Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in babiški negi; njene aktivnosti in predstavitev raziskovalne dejavnosti
 • Reševanje konfliktov
 • Pojavne oblike nasilja v zdravstveni negi
 • Dejavniki tveganja za pojav nasilja v zdravstveni negi
 • Protokol obravnave nasilnih dejanj v zdravstveni in babiški negi
 • Trpinčenje /mobing na delovnem mestu
 • Obravnava trpinčenja / mobinga na delovnem mestu
 • Psihosocialno svetovanje žrtvam nasilja
 • Deeskalacijske tehnike
 • Protokol obravnave spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu v zdravstveni in babiški negi
 • Vloga zdravstvenih delavk in delavcev pri obravnavi nasilja v družini
 • Zakonodaja na področju nasilja v družini
 • Zakonodaja na področju nasilja na delovnem mestu

Oblike izobraževanj

 • predavanja
 • delavnice
 • celodnevni seminarji oziroma strokovna izpopolnjevanja,
  usposabljanja