Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege in poklicna etika: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper

E andrejkapisek@gmail.com
Datum & čas

14/10/2022

14:30

Trajanje: 1 dan
Lokacija

Izola, Fakulteta za vede o zdravju, predavalnica 6 v III. nadstropju

Poglej na zemljevidu

14.30 – 15.00

Registracija udeležencev

15.00 – 15.05

Pozdravni nagovor

15.05 – 17.20

Etika in morala v zdravstveni in babiški negi. Teorije etike v zdravstvu, etična načela in odgovornost Darinka Klemenc, dipl. m. s.

Vrednote v zdravstveni in babiški negi

Komunikacija in medpoklicni odnosi

Profesionalna podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije

Kodeks etike za babice Slovenije

Etične dileme, izzivi in primeri v kliničnih okoljih

17.20 – 17.30

Razprava

17.30 – 17.50

Odmor

17.50 – 20.05

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti Tina Zalokar, univ. dipl. prav.

Poklicne kvalifikacije in poklicne kompetence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

Strokovna, odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev

Delovno pravno področje

Pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic

Pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti ter pravice in obveznosti iz delovnega razmerja

Delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini in na delovnem mestu

20.05 – 20.15

Razprava in sklepne misli

Splošne informacije

Program je v postopku vrednotenja z licenčnimi točkami na Zbornici – Zvezi.

Kotizacija in plačilo

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 60,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani SDMSBZT Koper, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta, polno kotizacijo za člane regijsko društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

V kotizacijo je všteta: organizacija predavanja, ter osvežitev v odmoru.

Kotizacijo nakažete na TRR SI 56 1010 0003 4783 613 SDMSBZT Koper, pri Banki Koper z oznako Strokovno srečanje 14. oktober 2022.

Prijave

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želeni termin seminarja se lahko prijavite kot član ali splošno.

SPREMENJEN JE NAČIN PRIJAVE NA IZOBRAŽEVANJA

V modulu e-Prijavnica na spletni strani Zbornice – Zveze smo spremenili način prijavljanja na izobraževanje. Dosedanje obvezno potrjevanje e-prijave prek prejete potrditve e-pošte je odslej v primeru uspešne prijave nepotrebno. To pomeni, da sistem ob vnosu e-prijavnice prijavo samodejno tudi potrdi. Prejeta e-pošta je namenjena le preklicu udeležbe oziroma ponovni potrditvi prijave, če slučajno pride do neuspešne potrditve prijave.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

ODJAVE

V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, prijavo potrdili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do 12. oktobra na e-naslov: andrejkapisek@gmail.com.

V kolikor se do navedenega datuma ne boste odjavili, vam bomo ne glede na članstvo v SDMSBZT Koper zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

S pravočasno odjavo omogočate prijavo drugim zainteresiranim članom.

 Vljudno vabljeni.

Doroteja Dobrinja
Predsednica SDMSBZT Koper