VPLIV UREDBE EU 2017/745 O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH NA ORGANIZACIJO DELA V ENOTAH STERILIZACIJE

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji

T 041 459 433 E natasa.piletic@siol.net
Datum & čas

4/6/2021

08:30

Lokacija

preko Google meet

8.30 – 9.00

Registracija udeležencev

9.00 – 9.15

Otvoritev strokovnega srečanja

Moderator: Nataša Piletič

9.15 – 10.00

ISO 17665 v praksi Miljenko Fažon, SteriPartner, Institut zur Qualitätssicherung der Medizinprodukteaufbereitung Bildungszentrum, Hamburg

10.00 – 10.10

Odmor

Moderator: Tina Kadunc

10.00 – 11.15

ISO 17665 v praksi Miljenko Fažon, SteriPartner, Institut zur Qualitätssicherung der Medizinprodukteaufbereitung Bildungszentrum, Hamburg

11.15 – 11.25

Razprava

11.25 – 11.35

Odmor

Moderator: Simona Pervinšek

11.35 – 12.30

Uredba o izvajanju uredbe EU 2017/745 o medicinskih pripomočkih Tone Lovšin, Trokar

12.30 – 12.40

Razprava

12.40 – 12.50

Odmor

Moderator: Blanka Gradišek Muzga

12.50 – 13.30

Vpliv delovnih pogojev na medosebne odnose zaposlenih v enotah sterilizacije v primerjavi z zaposlenimi na bolnišničnih oddelkih Nataša Piletič

13.30 – 13.40

Razprava

13.40 – 14.00

Zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Program strokovnega seminarja je bil oddan v postopek registracije na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Kotizacija z  DDV znaša 160€. Članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust. Kotizacijo poravnate na transakcijski račun  NLB, Tavčarjeva 7, LJ – ZZBNS – ZDMSBZTS: št. 02015-0258761480, sklic na številko 0222-04062021 s pripisom Za Sekcijo MS in ZT v sterilizaciji. Aktivni udeleženci kotizacije ne plačajo.

Prijava

Na izobraževanje se prijavite preko e-prijavnice, ki se nahaja na spletni strani Zbornice – Zveze (www.zbornica-zveza.si). Ob registraciji člani Zbornice – Zveze potrebujete člansko izkaznico Zbornice – Zveze.

PROGRAMSKO ORGANIZACIJSKI ODBOR: Nataša Piletič, Tanja Pristavec, Edija Bavdaž, Tina Kadunc, Simona Pervinšek, Blanka Gradišek Muzga, Mateja Kugonič.

Dodatne informacije

Dodatne informacije lahko pridobite pri Nataši Piletič, 041 459 433, e naslov natasa.piletic@siol.net.

Veselimo se srečanja

Programsko – organizacijski odbor