V STIKU Z NOVIMI DOGNANJI – ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA ŽENSK IN DRUŽIN

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic

E karolinca.k@gmail.com
Datum & čas
Lokacija

Hotel Belvedere, Dobrava 1A, 6310 Izola

Poglej na zemljevidu

08.00 - 09.00

Registracija

09.00 - 09.10

Pozdravni nagovor

09.10 - 09.40

Preprečevanje senzibilizacije anti-D med nosečnostjo in po porodu prim. Irena Bricl, dr. med., spec. transf. med., Ivica Marić, dr. med.

09.40 - 10.10

Nifty test Zorana Kocić, dr. med., spec.gin. in por.

10.10 - 10.40

Ovire in priložnosti, ki so v preteklem desetletju (2009–2019) krojile profesionalizacijo babištva doc. dr. Mirko Prosen

10.40 - 11.10

Analiza pojavnosti predmenstrualnega sindroma pri pacientkah v Dispanzerju za ženske Marija Tulek, mag. zdr. neg., doc. dr. Mirko Prose

11.10 - 11.50

Odmor

11.50 - 12.20

Novosti in naše izkušnje pri reanimaciji novorojenčka dr. Irena Cetin Lovšin, dr. med., spec. ped.

12.20 - 12.50

Meningokokna okužba in možnosti zaščite prim. mag. Breda Zakotnik, dr.med., spec. ped. in inf.

12.50 - 13.20

Posvojitev otroka; Pravna podlaga in izkušnje v Porodnišnici Ljubljana Liljana Dreu, univ. dipl. soc. del.

13.20 - 13.50

Ginekološki vzroki za akutni abdomen Monika Colja dr.med., specializantka gin. in por.

13.50 - 14.50

Kosilo

14.50 - 15.20

Dokumentiranje storitev – res le administracija? Vesna Rugelj, dipl. m. s.

15.20 - 15.50

Pomen prisotnosti doule pri porodu – vidik porodnic Maja Drčar, dipl.bab., pred. Tita Stanek Zidarič, dipl. bab., MSc (UK), IBCLC

15.50 - 16.30

Zmorem, hočem, bom Gašper Pinter

16.30 - 17.00

Razprava in zaključki

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je  vpisan v register strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi pod sklepom 2020-244-244, za katerega prejemete licenčnih točk.

Kotizacija:
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 190 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 95 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Zbornica-Zveza krije iz naslova plačanih članarin). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 0201 5025 8761 480, sklic na številko 00 0207- 16102020. Podjetja in zavodi znesek poravnajo po prejemu računa.

Prijave

Prijave sprejemamo preko spletni strani www.zbornica-zveza.si do vključno 1.4.2020 oz. do zasedenosti prostih mest.  Število udeležencev je omejeno na 100. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico Zbornice-Zveze.

Dodatne informacije

Več informacij na email: Karolina Kovač, karolinca.k@gmail.com.

Programsko organizacijski odbor: Nata Kocijan, Karolina Kovač, Gordana Njenjić, Anita Prelec.

PRISRČNO VABLJENI!

Karolina Kovač, predsednica strokovne sekcije