ODPOVEDANO! Transplantacija krvotvornih matičnih celic

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji

E bostjanjovan@gmail.com
Datum & čas

17/4/2020

00:00

Lokacija

Portorož

Izobraževanje je zaradi širitve koronavirusa (SARS-CoV-2) ODPOVEDANO.
Novi datum izobraževanja bo objavljen na spletni strani.

Petek, 17. april 2020

13.00 - 13.15

Otvoritev kongresa

13.15 - 14.20

Registracija

14.20 - 14.30

Otvoritev srečanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji s pozdravnim nagovorom Boštjan Jovan, dipl. zn.

14.30 - 15.00

Avtologna presaditev krvotvornih matičnih celic Aljana Štiftar, dipl. m. s

15.00 - 15.30

Alogenična presaditev krvotvornih matičnih celic Maja Lukić, dipl. m. s.

15.30 - 16.00

Presaditev krvotvornih matičnih celic pri otrocih in mladostnikih - statistični pregled Leon Slemenšek, dipl. zn., Anita Prendl dipl. m. s., Zdenka Žalik TZN, Helena Košir, dipl. m. s.

16.00 - 16.30

Pogled na presaditev skozi oči bolnika Nataša Krištof Rovšek, dipl. m. s., Tončka Lesjak TZN

16.30 - 17.00

Napredna zdravljenja v hematologiji – uporaba mezenhimskih matičnih celic za zdravljenje dr. Lenart Girandon, univ. dipl. mikrobiol.

17.00 - 17.30

Odmor za kavo in ogled posterjev s predstavitvijo avtorjev

17.30 - 18.00

Zdravstvena nega bolnika pri zdravljenju srčnega popuščanja s krvotvornimi matičnimi celicami Vesna Vovk, dipl. m. s.

18.00 - 18.30

Mapiranje levega prekata in aplikacija matičnih celic v miokard s sistemom NOGA®XP Marko Repnik, dipl. inž. Rad., Gabrijela Duvnjak, dipl. m. s.

20.00

Večerja

Sobota, 18. april 2020

07.30 - 08.00

Registracija

08.00 - 08.30

Odvzem in infuzija enojedrnih celic za postopek mini zunajtelesne fototerapije Miha Perme dipl. zn., Nataša Šegš dipl. m. s.

08.30 - 09.00

Izbor in priprava darovalca za granuloferezo Andreja Nunar Perko, dipl. m. s.

09.00 - 09.30

Obravnava transplantiranega bolnika v hematološki ambulanti Tanja Pulko, dipl. m. s.

09.30 - 10.00

Diskusija

10.00 - 10.30

Odmor za kavo in ogled posterjev

10.30 - 11.00

Postopek priprave in izvedbe obsevanja celega telesa (TBI- total body irradiation) pred presaditvijo kostnega mozga Matjaž Jeraj, dipl. ing. rad.

11.00 - 11.30

Zdravstvena nega kože bolnika, ki v sklopu priprave na transplantacijo potrebuje obsevanje celega telesa Stanislava Bevc, TZN

11.30 - 12.00

Spremljanju politransfundiranih bolnikih z vidika kelacije železa Stanko Rovtar, dipl. zn.

12.00 - 12.30

Razprava in zaključek

12.30 - 13.00

SESTANEK IO

Splošne informacije

Kotizacija za člane ZZN Slovenije znaša: dvodnevna 320 €, enodnevna 190€, članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust. Kotizacijo nakažete na transakcijski račun NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS št. 2015-0258761480, sklic na številko 00 0223-17042020 s pripisom za Hematološko sekcijo.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Prijava

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani www.zbornica-zveza.si

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na izobraževanja, nato na E-prijava, kjer se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali s splošno prijavo.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Ob uspešno izpolnjeni prijavnici prejmete na vneseni e-naslov potrditveni dopis, kjer z izbiro potrditvene povezave dokončno potrdite prijavo na izbrano izobraževanje. V okviru potrditvenega dopisa imate na razpolago tudi povezavo za preklic oz. odjavo udeležbe z dogodka, na katerega ste se prijavili in se ga ne boste uspeli udeležiti.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Prijave so možne tudi preko elektronske pošte na: bostjanjovan@gmail.com
Prijave sprejemamo do vključno 13.4.2020.

Dodatne informacije

Rezervacija prenočišč:

Hoteli Bernardin

Obala 2

6320 Portorož

www.hoteli-bernardin.si

Tel.: 080 11 19

Udeleženci si prenočišče uredijo sami !

Vse rezervacije so odvisne od razpoložljivosti prostih sob in jih bodo potrjevali v skladu z razpoložljivimi kapacitetami.

Vljudno vabljeni!

Predsednik Sekcije MS in ZT v hematologiji
Boštjan Jovan