Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu

E boja.pahor@gmail.com
Datum & čas

29/2/2020

07:30

Lokacija

Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3, Koper

Poglej na zemljevidu

07.30 - 08.00

Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

08.00

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

08.20

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

08.40

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

09.00

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

09.10

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

09.20

Diskusija, izmenjava mnenj

09.40

ODMOR – okrepčilo, priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

10.10

TPO odraslih z AED, tujki v dihalnih poteh

10.50

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, /skupine do 10 udeležencev/

11.10

TPO otrok, tujki v dihalnih poteh

11.50

Reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti /skupine do 10 udeležencev/

12.10

ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

12.30

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

13.00

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

13.45

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

14.00

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležb

Splošne informacije

Vsebina in izvedba delavnice je usklajena z zahtevami obveznih vsebin licenčnega obdobja iz Temeljnih postopkov oživljanja in ustreza dodatnim kriterijem, ki jih v prilogi zahteva Pravilnik o licenčnem vrednotenju strokovnih izpopolnjevanj.

Kotizacija in plačilo
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 160,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani SDMSBZT Koper, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100% popusta, polno kotizacijo za člane regijsko društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

V kotizacijo je všteta: organizacija predavanja, osvežitev v odmoru ter stroški izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo nakažete na TRR SI 56 1010 0003 4783 613 SDMSBZT Koper, pri Banki Koper z oznako ”Strokovno srečanje 29.2.2020”.

Prijave

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želeni termin seminarja se lahko prijavite kot član ali splošno.

Spremenjen je način prijave na izobraževanja
V modulu e-Prijavnica na spletni strani Zbornice – Zveze je spremenjen način prijavljanja na izobraževanje. Dosedanje obvezno potrjevanje e-prijave prek prejete potrditve e-pošte je odslej v primeru uspešne prijave nepotrebno. To pomeni, da sistem ob vnosu e-prijavnice prijavo samodejno tudi potrdi. Prejeta e-pošta je namenjena le preklicu udeležbe oziroma ponovni potrditvi prijave, če slučajno pride do neuspešne potrditve prijave.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko. 

Udeležba je omejena na 40 udeležencev.

Odjave
V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do 28.2.2020 na e-naslov: boja.pahor@gmail.com. V kolikor se do navedenega datuma ne boste odjavili, vam bomo ne glede na članstvo v SDMSBZT Koper zaračunali 50% vrednosti kotizacije. S pravočasno odjavo omogočate prijavo drugim zainteresiranim članom.

Vljudno vabljeni,

Doroteja Dobrinja
Predsednica SDMSBZT Koper