POENOTIMO REPROCESIRANJE NA VSEH NIVOJIH ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji

Datum & čas

19/3/2020

00:00

Lokacija

v Termah Zreče

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 19.03.2020

08.00 - 09.00

Registracija udeležencev

09.00 - 09.15

Otvoritev strokovnega srečanja in uvodni nagovori

Moderator: Tanja Pristavec, Nataša Piletič

09.15 - 11.20

Validacija postopkov reprocesiranja Miljenko Fažon, SteriPartner, Institut zur Qualitätssicherung der Medizinprodukteaufbereitung Bildungszentrum, Hamburg

11.20 - 11.30

Razprava

11.30 - 11.45

Odmor

Moderator: Simona Pervinšek

11.45 - 12.05

Pralno razkužilno sredstvo Vincent Laurent, One Life, Belgija

12.05 - 12.25

Varno rokovanje in shranjevanje pralno dezinfekcijskih sredstev Aleš Krajšek, SB Novo mesto

12.25 - 12.45

Razkužila in vrste razkužil ter centralizirana priprava razkužil v lekarni Simona Mitrovič, UKC Ljubljana

12.45 - 12.55

Razprava

12.55 - 14.20

Odmor za kosilo

Moderator: Tina Kadunc

14.20 - 14.40

Higiena rok v praksi Alenka Petrovec - Koščak, Majda Hrastnik, SB Celje

14.40 - 15.00

Zaščitne rokavice v enotah sterilizacije Nives Arh, Simps´s

15.00 - 15.20

Ročno premeščanje bremen v sterilizaciji Boštjan Ivančič

15.20 - 15.40

Sterilizatorji kot oprema pod tlakom Bojan Drame

15.40 - 16.00

Biološke kontrole - novosti Benek Civelek, 3M Turčija

16.00 - 16.10

Razprava

16.10 - 16.25

Odmor

Moderator: Edija Bavdaž

16.25 - 16.45

Vpliv delovnih pogojev na medosebne odnose zaposlenih v enotah sterilizacije Nataša Piletič, SB Novo mesto

16.45 - 17.30

Kako skupaj? Razmišljanje in iskanje poti za prijetno sobivanje Klara Ramovš

17.30

Zaključek prvega dne strokovnega srečanja

19.30 Skupna večerja

Petek, 20.03.2020

08.00 - 09.00 Registracija udeležencev

Moderator: Mateja Kugonič

09.00 - 11.30

Organizacija reprocesiranja instrumentarija in MTP Miljenko Fažon, SteriPartner, Institut zur Qualitätssicherung der Medizinprodukteaufbereitung Bildungszentrum, Hamburg

11.30 - 11.40

Razprava

11.40 - 11.55

Odmor

Moderator: Blanka Gradišek Muzga

12.00 - 12.20

Direktiva MDR Tone Lovšin, Trokar

12.20 - 12.40

Pojavnost nečistoče kirurških instrumentov po reprocesiranju Erika Pungerčar, Janja Curk, OB Valdoltra

12.40 - 13.00

Sterilizacijski postopki na primarnem nivoju - primerjava med javnimi in zasebnimi zdravstvenimi ustanovami Tina Kadunc, ZD Krško

13.00 - 13.20

20 let plazma sterilizacije v splošni bolnišnici Celje Mateja Kugonič, SB Celje

13.20 - 13.40

Nacionalni protokoli in dokumentiranje v Sloveniji Simona Pervinšek, UKC LJ

13.40 - 14.00

RAZPRAVA

14.00

ZAKLJUČEK STROKOVNEGA SREČANJA

Splošne informacije

Program strokovnega seminarja je bil oddan v postopek registracije na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Kotizacija z  DDV znaša 320 € za 2 dni, 190 € za 1 dan. Članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust. Kotizacijo poravnate na transakcijski račun  NLB, Tavčarjeva 7, LJ – ZZBNS – ZDMSBZTS: št. 02015-0258761480, sklic na številko 0222-19032020 s pripisom Za Sekcijo MS in ZT v sterilizaciji. Aktivni udeleženci kotizacije ne plačajo.

Prijava

Na izobraževanje se prijavite preko e-prijavnice, ki se nahaja na spletni strani Zbornice – Zveze (www.zbornica-zveza.si). Ob registraciji člani Zbornice – Zveze potrebujete člansko izkaznico Zbornice – Zveze.

Dodatne inforamacije

PROGRAMSKO ORGANIZACIJSKI ODBOR: Nataša Piletič, Tanja Pristavec, Edija Bavdaž, Tina Kadunc, Simona Pervinšek, Blanka Gradišek Muzga, Mateja Kugonič.

Dodatne informacije lahko pridobite pri Nataši Piletič, 041 459 433, e naslov natasa.piletic@siol.net.

Rezervacija prenočišč na e naslov: zrece-seminar@unitur.eu.

Veselimo se srečanja
Programsko – organizacijski odbor