Obravnava oseb s sladkorno boleznijo v času epidemije COVIDA« umestitev evropskih izkušenj v slovenski prostor

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

T 041/519-229 E janaklavs@gmail.com
Datum & čas

26/11/2020

17:00

Lokacija

E-izobraževanje

17:00 - 17:10

Vklapljanje in pozdrav moderator: Jana Klavs

17:10 - 17:20

Uvodni nagovor s predstavitvijo poteka izobraževanja

17.20 - 17:40

Kako pandemija spreminja pogled pri zdravljenju sladkorne bolezni Ajda Cenčič

17:40 - 18:00

Podpora pri samovodenju oseb s sladkorno boleznijo v času pandemije Melita Cajhen

18:00 – 18:20

Oskrba starejših s sladkorno boleznijo na primarnem nivoju Mateja Tomažin Šporar

18:20 – 18:40

Psihologija in sladkorna bolezen – ko je potreben motivacijski trening Jana Klavs

18:40 - 18:50

Kaj smo se naučili – kviz

18:50

Diskusija in V&O

Splošne informacije

E-izobraževanje bo potekalo virtualno. Namenjeno je zdravstvenim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami s sladkorno boleznijo. Kotizacije NI!

Licenčne in pedagoške točke:
Program je v postopku vrednotenja z licenčnimi točkami na Zbornici – Zvezi.

Zbrane elektronske naslove bomo posredovali družbi Zaloker & Zaloker d.o.o. za namen pošiljanja spletne povezave, kjer bo potekal dogodek. Pravno obvestilo družbe Zaloker & Zaloker d.o.o. Najdete na https://www.zaloker-zaloker.si/o-nas/pravno-obvestilo/

Dodatne informacije

janaklavs@gmail.com ali 041 519-229.

Prijava

Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja.

SPREMENJEN JE NAČIN PRIJAVE NA IZOBRAŽEVANJA

V modulu e-Prijavnica na spletni strani Zbornice – Zveze smo spremenili način prijavljanja na izobraževanje. Dosedanje obvezno potrjevanje e-prijave prek prejete potrditve e-pošte je odslej v primeru uspešne prijave nepotrebno. To pomeni, da sistem ob vnosu e-prijavnice prijavo samodejno tudi potrdi. Prejeta e-pošta je namenjena le preklicu udeležbe oziroma ponovni potrditvi prijave, če slučajno pride do neuspešne potrditve prijave.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

ODJAVE

V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, prijavo potrdili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do tri dni pred začetkom izobraževanja na e-naslov: janaklavs@gmail.com.