IZZIVI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE IX. – Promocija zdravja

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper

E boja.pahor@gmail.com
Datum & čas

18/3/2020

14:30

Lokacija

Ortopedska bolnišnica Valdoltra – Predavalnica

Poglej na zemljevidu

14.30 - 15.15

Registracija, navodila udeležencem

I. Sklop Elvira Blašković, dipl. m. s., Tanja Montanič Starc, mag. zdr. nege

15.20 - 16.05

Preventiva raka ( predavanje z delavnico) Kim Trobec, dipl. m. s.

16.05 - 16.30

Kaj pa zdravje zob? Katja Golob, dipl. m. s.

16.30 - 16.55

Odnos se začne pri sebi Marina Glavina, dipl. m. s.

16.55 - 17.10

Razprava – I. sklop

17.10 - 17.40

Odmor - občni zbor

II. Sklop Moderatorici: Elvira Blašković, dipl. m. s., Tanja Montanič Starc, mag. zdr. nege

17.40 - 18.25

Pet vaj za aktivni odmor med delovnim časom (predavanje z delavnico) Barbara Fritz Marzi, viš. fizioterapevtka, Matija Marsič, dipl. kineziolg

18.25 - 19.10

Kako živeti polno življenje – teorija sprejemanja in predanosti Sabina Petronio, univ. dipl. psihologinja

19.10 - 19.20

Razprava – II. sklop ter zaključek

19.20

Drobna večerna pogostitev in druženje

Splošne informacije

Program je v postopku vrednotenja z licenčnimi točkami na Zbornici – Zvezi.

Kotizacija in plačilo

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 90,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani SDMSBZT Koper, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100% popusta, polno kotizacijo za člane regijsko društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

V kotizacijo je všteta: organizacija predavanja, osvežitev v odmoru ter stroški izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo nakažete na TRR SI 56 1010 0003 4783 613 SDMSBZT Koper, pri Banki Koper z oznako Strokovno srečanje 18.3.2020.

Prijava

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želeni termin seminarja se lahko prijavite kot član ali splošno.

SPREMENJEN JE NAČIN PRIJAVE NA IZOBRAŽEVANJA

V modulu e-Prijavnica na spletni strani Zbornice – Zveze smo spremenili način prijavljanja na izobraževanje. Dosedanje obvezno potrjevanje e-prijave prek prejete potrditve e-pošte je odslej v primeru uspešne prijave nepotrebno. To pomeni, da sistem ob vnosu e-prijavnice prijavo samodejno tudi potrdi. Prejeta e-pošta je namenjena le preklicu udeležbe oziroma ponovni potrditvi prijave, če slučajno pride do neuspešne potrditve prijave.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Udeležba za strokovno izobraževanja je omejena na 130 udeležencev.

ODJAVE

V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, prijavo potrdili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do 17. marca na e-naslov: boja.pahor@gmail.com. V kolikor se do navedenega datuma ne boste odjavili, vam bomo ne glede na članstvo v SDMSBZT Koper zaračunali 50% vrednosti kotizacije.

S pravočasno odjavo omogočate prijavo drugim zainteresiranim članom.

Vljudno vabljeni!

Doroteja Dobrinja
Predsednica SDMSBZT Koper