ODPOVEDANO! Izzivi v otorinolaringologiji

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji

T 041 555 431 E sonja.krajnik@gmail.com
Datum & čas

27/3/2020

00:00

Lokacija

Kongresna dvorana Pošta

Poglej na zemljevidu

Izobraževanje je zaradi širitve koronavirusa (SARS-CoV-2) ODPOVEDANO. Novi datum izobraževanja bo objavljen na spletni strani.

08.00 - 08.45

Registracija udeležencev

08.45 - 09.00

Pozdravne besede

I. Sklop moderator: Tatjana Vidnjevič, Biserka Veberič

09.00 - 09.30

Vabljeno plenarno predavanje: Slušna zaznava z uporabo slušnega vsadka v možgansko deblo prof. dr. Saba Battelino, dr. med., spec. otorinolaringologije

09.30 - 09.50

Smernice zdravstvene nege pri obravnavi pacienta z nenadno naglušnostjo Vesna Krajnc, dipl. m. s.

09.50 - 10.10

Edukacija pacienta s področja rinologije v ambulanti in na oddelku Mateja Trunk, dipl. m. s.

10.10 - 10.30

Sobivanje staršev s hospitaliziranimi otroci Špela Prislan, dipl. m. s.

10.30 - 10.40

Razprava

10.40 - 11.00

Odmor

II. Sklop moderator: Mojca Žurga, Marina Smogavec

11.00 - 11.20

Prehranska podpora pacienta s karcinomom Peter Pukl, dr. med., specialist otorinolaringolog

11.20 - 11.40

Priprava pacienta na operativni poseg v ORL področju Hedvika Rus, dipl.m.s., Adrijana Frank, dipl. m. s.

11.40 - 12.00

Navodila in napotki pacientu pri oskrbi trahealne kanile z notranjim vložkom Mojca Žurga, dipl. m. s., Tatjana Vidnjevič, dipl. m. s., ET

12.00 - 12.20

Pomen tesnilke pri trahealni kanili Nejc Pečnik, dipl. zn., Biserka Veberič, dipl. m. s., Žan Kovačević, ZT

12.20 - 12.40

Pomoč pacientu pri vključevanju v domače okolje po odstranitvi grla Marija Čirič, dipl. m. s., Svjetlana Raca, dipl. m. s.

12.40 - 13.00

Razprava

13.00 - 13.45

Odmor za kosilo

III. Sklop moderator: Breda Ponikvar, Sonja Krajnik

13.45 - 14.05

Pomen zgodnje mobilizacije in dihalnih vaj pri pacientih s traheostomo Maja Kern, viš. fizioterapevtka

14.05 - 14.25

Kakovost in varnost v zdravstvu: »Bistvo je očem nevidno« Marina Smogavec, dipl. m. s.

14.25 - 14.45

Sponzorsko predavanje: Reprocesiranje fleksibilnih in rigidnih endoskopov Tim Komac, Olympus Slovenija

14.45 - 15.00

Razprava

15.00 - 15.15

Evalvacija in zaključek srečanja

Splošne informacije

Dvorana se nahaja v stavbi glavne pošte na Čopovi ulici 11 ( vhod nasproti trgovine HM) v strogem centru Ljubljane.

Kotizacija z DDV znaša 190€, za člane Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 50% popusta in znaša 95€.
Kotizacijo nakažete na transakcijski račun NLB Ljubljana, Tavčarjeva 7, ZZBNS- ZDMSZTS št. 0201 5025 8761 480 sklic 00 0231 – 27032020 s pripisom za Sekcijo MS in ZT v otorinolaringologiji.
Ob registraciji na seminarju potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji. Podjetja in zavodi lahko plačajo kotizacijo po prejetem računu.
V kotizacijo so všteta predavanja, potrdila o udeležbi, pogostitve, gradivo in organizacija seminarja.

Prijava

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Prijava je možna najkasneje do 25.3.2020

Dodatne informacije

Sonja Krajnik –  sonja.krajnik@gmail.com;  telefon; 041 555 431
Andreja Trdin –  Andreja.TRDIN@ukc-mb.si.