ODPOVEDANO! 6. Endokrinološki kongres zdravstvene nege

Izobraževanje je zaradi širitve koronavirusa (SARS-CoV-2) ODPOVEDANO.
Novi datum izobraževanja bo objavljen na spletni strani.

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

T 041 519 229 E janaklavs@gmail.com
Datum & čas

23/10/2020

08:00

Lokacija

Rimske Toplice

Poglej na zemljevidu

Petek, 23.10.2020

08.00 - 09.00

Registracija

09.00 - 10.00

Covid-19 in sladkorna bolezen Andrej Janež

Kakšen vpliv ima glukovariabilnost na žilno steno? Mojca Lunder

10.00 - 11.30

Novosti iz naslova dela sekcije:

• analiza edukacije 2019, povzetki in načrti do 2023

• prenova kurikuluma in oblikovanje programov edukacije

• model edukacije – N1-N3 edukatorji

• referenčne DMS – izobraževanje

• podiplomsko izobraževanje

11.30 - 12.00

Odmor

Sklop namenjen sladkorni bolezni tipa 1

12.00 - 14.00

Sodobna tehnologija pri zdravljenju sladkorne bolezni

Mar sodobna tehnologija za zdravljenje sladkorne bolezni sploh potrebuje edukatorja Katarina Peklaj, Mojca Mesojedec

Obravnava novoodkritega bolnika s SB tip 1 na Pediatrični kliniki

Sodelovanje učitelja/vzgojitelja pri vodenju SB pri otroku

Psihološka podpora pri odkritju SB tip 1 Špela Peterlin

14.00 - 15.00

Kosilo

Sklop hipoglikemija iz več zornih kotov

15.00 - 15.40

Pojav hipoglikemij pri osebah brez prisotne SB tip 2 Draženka Barlovič Pongrac

Bojujemo se proti strahu pred hipoglikemijo Ana Munda

Vzporedna predavanja v predavalnici A in B

15.45 - 17.00

Predavalnica A: Endokrinologija in proste teme

• Raziskava »Jezik« Mojca Jenstrle

• Izgorelost, Tomaž Kocjan

• Edukacija ob diagnozi: izgorelost, Melita Dolenc

• Motnje identitete, Elizabeta Stepanović

Predavalnica B: Prehrana ob sladkorni bolezni tipa 2

• Nova priporočila o prehrani in telesni dejavnosti (prej vs. 2020), Jana Klavs

• Alkohol in SB, Andreja Semolič Valič

• Novodobni načini prehranjevanja in kako ob tem dobro voditi SB, Andreja Čampa Širca

17.00 - 17.20

Odmor

Sklop: SB in varnost bolnika za volanom

17.30

Oseba s sladkorno boleznijo za volanom Jelka Zaletel

Varno na pot inštruktor varne vožnje

Simulacija varne vožnje (po predhodni prijavi, omejeno število udeležencev)

Simpozij

20.00

Večerja

Sobota, 24.10.2020

Lahkih nog naokrog – tek, pilates, joga ali sprehod

09.00 - 09.30

Prezrte težave nevropatije Nadan Gregorič

09.30 - 10.15

Delavnica 1: Telesna aktivnost

10.15 - 11.00

Delavnica 2: Jamranje

11.00 - 11.45

Delavnica 3: Uporaba zelišč v domačem okolju

Simpozij

Odmor

PREDLOGI

12.00 - 12.30

Zaključek srečanje in sklepne misli

Cilj izobraževanja

  • pridobitev in nadgraditev splošnih znanj v endokrinologiji
  • spoznavanje različnih praks obravnave po Sloveniji in svetu
  • pridobitev specialnih veščin glede prehrane, posebnih stanj in ukrepov ter psihološke podpore ob sladkorni bolezni tipa 2
  • spoznavanje primerov dobre prakse, mreženje in izmenjava izkušenj

Izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in ostalim zdravstvenim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z endokrinološkimi boleznimi, predvsem sladkorno boleznijo.

 

Splošne informacije

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izobraževanje in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega izobraževanja v register izpopolnjevanj/izobraževanj  sta bili oddani na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije- Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Na voljo je brezplačno parkiranje ob hotelu. Razstavni prostor je možno najeti, najmanjša količina najete površine je 4m2. Cena m2 je 150€ brez DDV.

Rezervacijo za namestitev v Kongresnem centru Rimske toplice si udeleženci uredijo sami, informacije so dostopne na +386 3 574 2000 ali na e-pošti info@rimske-terme.si

Kotizacija in plačilo

Kotizacija z vštetim DDV znaša 320€ (članom Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). V kotizacijo je všteto gradivo ob predavanjih in delavnicah izobraževanja, kosilo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0216-23102020. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko kartice z naslovom E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno. Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne po telefonu 041/519-229 ali e-pošti janaklavs@gmail.com.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.

Programsko organizacijski odbor: Melita Cajhen, Špela Dolinar, Jana Klavs, Mojca Mesojedec, Katarina Peklaj, Mateja Tomažin Šporar.

Prisrčno vabljeni, upamo, da se nam uspe videti v živo!

Predsednica strokovne sekcije
Jana Klavs