Vprašanja in odgovori za člane

Član

Vprašanja in odgovori za izvajalce zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, člane Zbornice – Zveze

Kaj je osebna mapa (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj člana Zbornice – Zveze?

Osebna mapa (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj je evidenca strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj članov Zbornice – Zveze z navedenimi pedagoškimi točkami, ki jih je posameznik pridobil s strokovnim izpopolnjevanjem in izobraževanjem na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.

Ali je osebna mapa (portfilo) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj istovetna z evidenco licenčnih točk?

Osebna mapa (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj, ki se vodi v okviru Zbornica – Zveza ni istovetna z licenčnim vrednotenjem in evidentiranjem licenčnih točk..
Zbornica – Zveza bo za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, ne glede na stopnjo izobrazbe, vodila evidenco strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj z navedenimi pedagoškimi točkami.
Ministrstvo za zdravje vodi licenčno vrednotenje.

Zakaj vodenje osebne mape (portfolia) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj?

Osebna mapo (portfolio) strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj:

  • je zasnovana širše kot licenčno vrednotenje, na konceptu vseživljenjskega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja;
  • vključuje strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja s področja zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, za katere ni bilo mogoče pridobiti licenčnih točk;
  • osebna mapa (portfolio) na sistemski in celovit način omogoča vodenje evidence strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, člane Zbornice – Zveze, tudi za tiste, ki ne potrebujejo licence za samostojno opravljanje dela;
  • evidenca strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj je medicinski sestri, babici, tehniku zdravstvene nege in bolničarju negovalcu v pomoč kot dokazilo o strokovni usposobljenosti, ki ga bo lahko uveljavljal pri svojem delodajalcu doma ali v tujini;
  • omogoča sodoben, enostaven elektronski vpogled v osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj.

Kolikšno nadomestilo moram plačati Zbornici – Zveze za vodenje osebne mape (portfolia) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj?

Vodenje osebne mape (portfolia) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj je za člane Zbornice – Zveze (in s tem vseh regijskih strokovnih društev) v celoti brezplačno, saj izhaja iz bonitete članstva v Zbornici – Zvezi.

Kako lahko vpogledam v osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj?

Članom Zbornice – Zveze bo omogočen elektronski vpogled v osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj na spletni strani Zbornice – Zveze preko e – portala članov. Za vstop v e – spletni portal članov vpišite člansko številko s članske izkaznice (največ 6 mest) in PIN (največ 4 mesta).

Kako je urejen postopek vpisa strokovnega izpolnjevanja in izobraževanja, ki se ga udeležim v osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj?

Če je organizator strokovnega srečanja oziroma dogodka na Zbornico – Zvezo vložil vlogo za vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze, se vam bodo podatki o strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju ter pridobljene pedagoške točke vpisali avtomatično v vašo osebno mapo (portfolio).

Če organizator strokovnega srečanja oziroma dogodka na Zbornico – Zvezo ni vložil vloge za vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze, morate Vlogo za vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v osebno mapo izpopolnjevanja in izobraževanja člana Zbornice – Zveze vložiti sami na Zbornico – Zvezo.

Kje lahko pridobim Vlogo za vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v osebno mapo izpopolnjevanja in izobraževanja člana Zbornice – Zveze?

Vloga za vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v osebno mapo izpopolnjevanja in izobraževanja člana Zbornice – Zveze je objavljena na spletnih straneh Zbornice – Zveze.

Izpolnjevanje vloge je enostavno, prosimo pa vas, da si vlogo podrobno preberete, saj mora vloga vsebovati vse podatke in priloge, ki so kot obvezni označeni na vlogi.

Kaj lahko storim, če organizator ne bo vložil vloge za vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v register izpopolnjevanj in izobraževanj?

Če organizator strokovnega srečanja oziroma dogodka na Zbornico – Zvezo ne bo vložil vloge za vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze, morate Vlogo za vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v osebno mapo izpopolnjevanja in izobraževanja člana Zbornice – Zveze vložiti sami na Zbornico – Zvezo.

Na Zbornici – Zvezi smo prepričani, če je organizator strokovnega srečanja oziroma dogodka vaš delodajalec, bo imel interes za vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v Register izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze, še posebej, če ga na to opozorite.

Postopek vpisa strokovnega srečanja oz. dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze je za organizatorje enostaven in preprost, organizatorjem pa omogoča vodenje evidence in udeležbe na strokovnih izpopolnjevanjih in izobraževanjih, obenem pa spodbuja tudi strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Kakšen je postopek po vložitvi Vloge za vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v osebno mapo izpopolnjevanja in izobraževanja člana Zbornice – Zveze?

Če vaša vloga vsebuje vse podatke in priloge, ki so kot obvezni označeni na vlogi, bo Zbornica – Zveza v 30 dneh od prejema vaše vloge vpisala strokovno srečanje oz. dogodek in število pedagoških ur strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja v vašo osebno mapo (portfolio) strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja člana Zbornice – Zveze.

V osebni mapi imam navedene pedagoške točke. Kako poteka izračun pedagoških točk?

Pedagoška točka predstavlja 45 minut neposrednega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja in ne vključuje nagovorov, reklamiranja produktov in ostalih sponzorskih predavanj.
Aktivnim udeležencem se določi število pedagoških točk tako, da se pedagoška ura pomnoži s ponderjem 1,5.
Pedagoške točke so določene z razkorakom 0,5 točke, izračun iz minut neposrednega dela se zaokroži navzgor.

V portalu članov sem imel/imela navedene licenčne točke, sedaj pa imam pedagoške točke. Zakaj sprememba?

Na Zbornici – Zvezi želimo omogočiti vodenje evidence o strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanj za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, člane Zbornice – Zveze, tudi za tiste, ki ne potrebujejo licence za samostojno opravljanje dela, iz omenjenega razloga pa smo vam omogočili brezplačno vodenje osebne mape (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj.
Ministrstvo za zdravje pa bo za tiste izvajalce, ki potrebujejo licenco, vodilo evidenco licenčnega vrednotenja.

V portalu članov sem imel/imela navedenih več licenčnih točk, kot imam sedaj pedagoških točk. Zakaj sprememba?

Na Zbornici – Zvezi že vsa leta vodimo evidenco izobraževanj, ki potekajo v okviru regijskih strokovnih društev in strokovnih sekcij Zbornice – Zveze. Navedene pedagoške točke ste pridobili na podlagi udeležbe strokovnih srečanj oziroma dogodkov, ki so jih organizirala regijska strokovna društva in strokovne sekcije pri Zbornici – Zvezi.

V osebni mapi (portfoliu) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj se vam bodo avtomatično vodili podatki o strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju ter pridobljene pedagoške točke, če je organizator strokovnega srečanja oz. dogodka regijsko strokovno društvo ali strokovna sekcija pri Zbornici – Zvezi.

V prihodnje se vam bodo lahko v osebni mapi (portfoliu) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj vodili podatki o strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju, ki ga bodo organizirali drugi organizatorji strokovnih srečanj oziroma dogodkov (javni zavodi, pravne in fizične osebe, ki organizirajo strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja).

Kje si lahko pogledam pravila o vodenju osebne mape (portfolia) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj člana Zbornice – Zveze?

Postopek vpisa strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze ter vodenje osebne mape (portfolia) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj članov Zbornice – Zveze je urejen v Pravilniku o strokovnih izpopolnjevanjih in izobraževanjih Zbornice – Zveze, ki je objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze v rubriki pravni akti.

V katerih primerih lahko Zbornica – Zveza zavrne vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze oz. zavrne vpis pedagoških točk v osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj?

Komisija za izpopolnjevanje in izobraževanje Zbornice – Zveze zavrne vpis strokovnega srečanja oziroma dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze oziroma zavrne vpis pedagoških točk v osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj, če presodi, da izvedenega strokovnega srečanja oziroma dogodka ni mogoče šteti med strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.

Zakaj Zbornica – Zveza uvaja omenjene novosti?

Vodenje osebne mape (portfolia) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj članov Zbornice – Zveze ter vodenje Registra strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj pomeni nadgradnjo pristopa Zbornice – Zveze k zagotavljanju kakovostnega in sodobnega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege, člane Zbornice – Zveze.

Na Zbornici – Zvezi pri strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju, ki poteka v okviru regijskih strokovnih društev, strokovnih sekcij, članom Zbornice – Zveze že omogočamo uveljavljanje popustov pri plačilu kotizacij iz naslova bonitete članstva, nekatera izobraževanja pa članom nudimo brezplačno. Velik del sredstev članarine na Zbornici – Zvezi namenjamo za plačilo šolnin kolegicam in kolegom, ki si prizadevajo pridobiti višjo stopnjo izobrazbe, prav tako si prizadevamo najti načine, kako zagotoviti brezplačno strokovno izobraževanje za vse brezposelne izvajalce zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.

Kje lahko pridobim nadaljnje informacije?

Vse nadaljnje informacije so vam na voljo na telefonski številki Zbornice – Zveze: 01 544 54 80 in na e-naslovu: izobrazevanja@zbornica-zveza.si.

Zbornica – Zveza