AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV

Register strokovnih srečanj

Register strokovnih srečanj

Spoštovana kolegica, kolega, članica, član Zbornice –Zveze, spoštovani organizator strokovnega srečanja, na Zbornici – Zvezi se v okviru več kot 90 letne tradicije organiziranega delovanja medicinskih sester v Sloveniji, zavedamo pomena in odgovornosti pri uresničevanju ene izmed najpomembnejših statutarnih nalog, spodbujanja, usmerjanja, organiziranja in izvajanja strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj medicinskih sester, babic in tehnikov zdravstvene nege v Sloveniji.

Z namenom spodbujanja strokovnega razvoja ter zagotavljanja strokovne usposobljenosti medicinskih sester, babic, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev negovalcev bo Zbornica – Zveza vodila Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj in osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj člana Zbornice – Zveze, v kateri bodo zavedene tudi pedagoških točke, ki jih je posameznik pridobil s strokovnim izpopolnjevanjem in izobraževanjem.

Vodenje osebne mape strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj je za člane Zbornice – Zveze brezplačno, saj izhaja iz bonitete članstva v Zbornici – Zvezi.

Osebna mapa (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj, ki ga vzpostavlja Zbornica – Zveza, ni istoveten z licenčnim vrednotenjem in evidentiranjem licenčnih točk, ki poteka na Ministrstvu za zdravje, saj na sistemski in celovit način omogoča vodenje evidence strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, člane Zbornice – Zveze, tudi za tiste, ki ne potrebujete licence za samostojno opravljanje dela.

Vse nadaljnje informacije o vodenju Registra strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj in osebne mape (portfolia) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj se nahajajo v pozavihku:

  • Organizator
  • Osebna mapa člana
  • Obrazci
  • Vprašanja in odgovori

Zbornica – Zveza