Register strokovnih srečanj

Register strokovnih srečanj

Spoštovana kolegica, kolega, članica, član Zbornice –Zveze, spoštovani organizator strokovnega srečanja, na Zbornici – Zvezi se v okviru več kot 90 letne tradicije organiziranega delovanja medicinskih sester v Sloveniji, zavedamo pomena in odgovornosti pri uresničevanju ene izmed najpomembnejših statutarnih nalog, spodbujanja, usmerjanja, organiziranja in izvajanja strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj medicinskih sester, babic in tehnikov zdravstvene nege v Sloveniji.

Z namenom spodbujanja strokovnega razvoja ter zagotavljanja strokovne usposobljenosti medicinskih sester, babic, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev negovalcev bo Zbornica – Zveza vodila Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj in osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj člana Zbornice – Zveze, v kateri bodo zavedene tudi pedagoških točke, ki jih je posameznik pridobil s strokovnim izpopolnjevanjem in izobraževanjem.

Vodenje osebne mape strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj je za člane Zbornice – Zveze brezplačno, saj izhaja iz bonitete članstva v Zbornici – Zvezi.

Osebna mapa (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj, ki ga vzpostavlja Zbornica – Zveza, ni istoveten z licenčnim vrednotenjem in evidentiranjem licenčnih točke, saj na sistemski in celovit način omogoča vodenje evidence strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, člane Zbornice – Zveze, tudi za tiste, ki ne potrebujete licence za samostojno opravljanje dela.

Vse nadaljnje informacije o vodenju Registra strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj in osebne mape (portfolia) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj se nahajajo v pozavihku:

  • Organizator
  • Osebna mapa člana
  • Vprašanja in odgovori za organizatorje
  • Vprašanja in odgovori za člane

Zbornica – Zveza