Vprašanja in odgovori za organizatorje

Organizator

Vprašanja in odgovori za organizatorje strokovnih srečanj oziroma dogodkov

Kaj je Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze?

Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze je celovita evidenca strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, v katerem se bodo na podlagi vloge organizatorja vodili podatki o strokovnem srečanju oz. dogodku s področja zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, ki se organizira.

Če je bilo strokovno srečanje oziroma dogodek v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze že vpisano na podlagi vloge organizatorja, se pedagoške točke članu Zbornice – Zveze avtomatsko vpišejo v njegovo osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj člana Zbornice – Zveze.

Kaj je osebna mapa (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj člana Zbornice – Zveze?

Osebna mapa (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj je evidenca strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj članov Zbornice – Zveze z navedenimi pedagoškimi točkami, ki jih je posameznik pridobil s strokovnim izpopolnjevanjem in izobraževanjem na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.

Zakaj Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze?

Vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze organizatorjem omogoča vodenje evidence in udeležbe na strokovnih izpopolnjevanjih in izobraževanjih, ki jih organizirajo.

Organizatorji na omenjeni način spodbujajo strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi, saj Zbornica – Zveza za vse udeležence strokovnega srečanja oz. dogodka vzpostavlja osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj člana Zbornice – Zveze z evidenco strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj ter pedagoškimi točkami, ki jih posameznik pridobi s strokovnim izpopolnjevanjem in izobraževanjem.

Na Zbornici – Zvezi upamo, da bodo organizatorji strokovnih srečanj oz. dogodkov znali prepoznati prednosti vpisa strokovnega srečanja oz. dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze.

 Zakaj vodenje osebne mape (portfolia) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj?

Osebna mapa (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj:

  1. je zasnovana širše kot licenčno vrednotenje, na konceptu vseživljenjskega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja;
  2. vključuje strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja s področja zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, za katere ni bilo mogoče pridobiti licenčnih točk;
  3. osebna mapa (portfolio) na sistemski in celovit način omogoča vodenje evidence strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, člane Zbornice – Zveze, tudi za tiste, ki ne potrebujejo licence za samostojno opravljanje dela;
  4. evidenca strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj je medicinski sestri, babici, tehniku zdravstvene nege in bolničarju negovalcu v pomoč kot dokazilo o strokovni usposobljenosti, ki ga bo lahko uveljavljal pri svojem delodajalcu,
  5. omogoča enostaven elektronski vpogled v osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj.

Kolikšno nadomestilo morajo izvajalci zdravstvene in babiške nege ter oskrbe plačati Zbornici – Zveze za vodenje osebne mape (portfolia) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj?

Vodenje osebne mape (portfolia) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj je za člane Zbornice – Zveze v celoti brezplačno, saj izhaja iz bonitete članstva v Zbornici – Zvezi.

Kako je urejen postopek vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze?

Organizator, ki želi, da se strokovno srečanje oz. dogodek, ki ga organizira, vodi v Registru strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze, na Zbornico – Zvezo vloži Vlogo za vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze, ki je objavljena na spletnih straneh Zbornice – Zveze.

Organizator na Zbornico – Zvezo vloži vlogo najmanj 30 dni pred začetkom strokovnega srečanja oz. dogodka. Vloga mora vsebovati vse podatke in priloge, ki so kot obvezni označeni na vlogi.

Zbornica – Zveza v 20 dneh od prejema popolne vloge organizatorja, vpiše strokovno srečanje oziroma dogodek v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze.

Organizator najpozneje v 15 dneh od izvedbe strokovnega srečanja oz. dogodka Zbornici – Zvezi pošlje seznam udeležencev, ki vsebuje osebno ime, priimek, naslov in podpis udeleženca, na podlagi katerega Zbornica – Zveza v osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj člana Zbornice – Zveze vpiše strokovno srečanje oziroma dogodek, ki se ga je član udeležil in podatke o številu pedagoških ur strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja.

Organizator mora udeležencem strokovnega srečanja oziroma dogodka izdati potrdila o udeležbi. Obvezen podatek na potrdilu je številka vpisa strokovnega srečanja oziroma dogodka v Register strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja Zbornice – Zveze ter število podeljenih pedagoških točk za udeležence.

Kje lahko pridobim Vlogo za vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v osebno mapo izpopolnjevanja in izobraževanja člana Zbornice – Zveze?

Vloga za vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze je objavljena na spletnih straneh Zbornice – Zveze.

Kje si lahko pogledam pravila o postopku vpisa strokovnega srečanja oz. dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze?

Postopek vpisa strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze ter vodenje osebne mape (portfolia) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj je urejen v Pravilniku o strokovnih izpopolnjevanjih in izobraževanjih Zbornice – Zveze, ki je objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze, v rubriki pravni akti.

V katerih primerih lahko Zbornica – Zveza zavrne vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze?

Komisija za izpopolnjevanje in izobraževanje Zbornice – Zveze zavrne vpis strokovnega srečanja oziroma dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze oziroma zavrne vpis pedagoških točk v osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj, če presodi, da izvedenega strokovnega srečanja oziroma dogodka ni mogoče šteti med strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.

Zakaj Zbornica – Zveza uvaja omenjene novosti?

Vodenje Registra strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze ter vodenje osebne mape (portfolia) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj pomeni nadgradnjo pristopa Zbornice – Zveze k zagotavljanju kakovostnega in sodobnega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege, člane Zbornice – Zveze.

Na Zbornici – Zvezi pri strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju, ki poteka v okviru regijskih strokovnih društev, strokovnih sekcij pri Zbornici – Zvezi, članom Zbornice – Zveze že omogočamo uveljavljanje popustov pri plačilu kotizacij iz naslova bonitete članstva, nekatera izobraževanja pa članom nudimo brezplačno. Velik del sredstev članarine na Zbornici – Zvezi namenjamo za plačilo šolnin kolegicam in kolegom, ki si prizadevajo pridobiti višjo stopnjo izobrazbe, prav tako si prizadevamo najti načine, kako zagotoviti brezplačno strokovno izobraževanje za vse brezposelne izvajalce zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.

Kje lahko pridobim nadaljnje informacije?

Vse nadaljnje informacije so vam na voljo na telefonski številki Zbornice – Zveze: 01 544 54 80 in na e-naslovu: izobrazevanja@zbornica-zveza.si.

Zbornica – Zveza