Osebna mapa člana

 

Osebna mapa člana

Obvestilo članom Zbornice – Zveze o vodenju osebne mape (portfolia) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj

Na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) v katero se povezuje 11 regijskih strokovnih društev, obenem pa kot stroka zdravstvene in babiške nege na ožjih strokovnih področjih delujemo v 32-tih strokovnih sekcijah, se v okviru več kot 85 letne tradicije organiziranega delovanja medicinskih sester v Sloveniji, zavedamo pomena in odgovornosti pri uresničevanju ene izmed najpomembnejših statutarnih nalog, spodbujanja, usmerjanja, organiziranja in izvajanja strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj medicinskih sester, babic in tehnikov zdravstvene nege v Sloveniji.

Deluje na podlagi Pravilnik o strokovnih izpopolnjevanjih in izobraževanjih Zbornice – Zveze (11.01.2016).

Delo zaposlenih v zdravstvu, ob stiku s pacienti, hudo bolnimi in umirajočimi je težko in vedno bolj odgovorno. Danes bolj kot kadarkoli je pomembno, da so medicinske sestre, babice, tehniki zdravstvene nege in bolničarji negovalci strokovno dobro opremljeni za posredno in neposredno delo s pacienti in varovanci, tako s strokovnim znanjem kot s klinično usposobljenostjo, vedno večji poudarek pa je na strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju, s katerim posamezni izvajalec ohranja stik z najnovejšimi spoznanji in smernicami v stroki zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.

Na Zbornici – Zvezi želimo iti korak dlje. Z namenom spodbujanja strokovnega razvoja ter zagotavljanja strokovne usposobljenosti medicinskih sester, babic, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev negovalcev Zbornica – Zveza vodi Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze in osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj člana Zbornice – Zveze, v kateri so zavedene pedagoške točke, ki jih je posameznik pridobil s strokovnim izpopolnjevanjem in izobraževanjem.

Osebna mapa (portfolio) strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj vzpostavlja evidenco strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj članov Zbornice – Zveze ter elektronski vpogled vanjo preko e-portala članov, medicinski sestri, babici, tehniku zdravstvene nege in bolničarju negovalcu pa omogoča, da na novo »ovrednoti« svoje strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, evidenca strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj pa mu je v pomoč kot dokazilo o strokovni usposobljenosti, ki ga bo lahko uveljavljal pri svojem delodajalcu. Vodenje osebne mape strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj je za člane Zbornice – Zveze brezplačno, saj izhaja iz bonitete članstva v Zbornici – Zvezi.

Portfolio strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj, ki ga je vzpostavilaZbornica – Zveza ni istoveten z licenčnim vrednotenjem in evidentiranjem licenčnih točk..

Osebna mapa (portfolio) strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj:

  • je zasnovana širše, na konceptu vseživljenjskega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja;
  • vključuje strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja s področja zdravstvene in babiške nege za katere ni bilo mogoče pridobiti licenčne točke;
  • osebna mapa (portfolio) na sistemski in celovit način omogoča vodenje evidence strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege, člane Zbornice – Zveze, tudi za tiste, ki ne potrebujejo licence za samostojno opravljanje dela.

Vodenje Registra strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj in osebne mape (portfolia) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj članov Zbornice – Zveze pomeni nadgradnjo pristopa Zbornice – Zveze k zagotavljanju kakovostnega in sodobnega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege, člane Zbornice – Zveze. Na Zbornici – Zvezi pri strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju, ki poteka v okviru regijskih strokovnih društev, strokovnih sekcij, članom Zbornice – Zveze že omogočamo uveljavljanje popustov pri plačilu kotizacij iz naslova bonitete članstva, nekatera izobraževanja pa članom nudimo brezplačno. Velik del sredstev članarine na Zbornici – Zvezi namenjamo za plačilo šolnin kolegicam in kolegom, ki si prizadevajo pridobiti višjo stopnjo izobrazbe, prav tako si prizadevamo najti načine, kako zagotoviti brezplačno strokovno izobraževanje za vse brezposelne izvajalce zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.

Vse nadaljnje informacije so vam na voljo v »Vprašanjih in odgovorih v zvezi z zvezi z vodenjem Registra strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze in osebne mapo (portfolio) strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj člana Zbornice – Zveze«, pa tudi na telefonski številki Zbornice – Zveze 01 544 54 80 in na e-naslovu: izobrazevanja@zbornica-zveza.si.

Vloga za vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v osebno mapo izpopolnjevanja in izobraževanja člana Zbornice – Zveze je objavljena na spletni strani Zbornice – Zveze

Zbornica – Zveza