Organizator

Obvestilo o vodenju Registra strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze

Na Zbornici – Zvezi,  v katero se povezuje 11 regijskih strokovnih društev, obenem pa kot stroka zdravstvene in babiške nege na ožjih strokovnih področjih delujemo v 32-tih strokovnih sekcijah, se okviru več kot 90 letne tradicije organiziranega delovanja medicinskih sester v Sloveniji, zavedamo pomena in odgovornosti pri uresničevanju ene izmed najpomembnejših statutarnih nalog, spodbujanja, usmerjanja, organiziranja in izvajanja strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj medicinskih sester, babic, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev negovalcev v Sloveniji.

Deluje na podlagi Pravilnik o strokovnih izpopolnjevanjih in izobraževanjih Zbornice – Zveze (11.01.2016).

Delo zaposlenih v zdravstvu, ob stiku s pacienti, hudo bolnimi in umirajočimi je težko in vedno bolj odgovorno. Danes bolj kot kadarkoli je pomembno, da so medicinske sestre, babice, tehniki zdravstvene nege in bolničarji/negovalci strokovno dobro opremljeni za posredno in neposredno delo s pacienti in varovanci, tako s strokovnim znanjem kot s klinično usposobljenostjo, vedno večji poudarek pa je na strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju, s katerim posamezni izvajalec ohranja stik z najnovejšimi spoznanji in smernicami v stroki zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.

Z namenom spodbujanja strokovnega razvoja ter zagotavljanja strokovne usposobljenosti vseh izvajalcev, na Zbornici – Zvezi začenjamo z vodenjem Registra strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze kot celovite evidence strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, v katerem se bodo na podlagi vloge organizatorja vodili podatki o strokovnem srečanju oz. dogodku s področja zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, ki se organizira. Na podlagi vpisa strokovnega srečanja oz. dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze, se bo posameznemu izvajalcu zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, članu Zbornice – Zveze, podatki o izvedenem strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju in dodeljene pedagoške točke vpisali v osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj člana Zbornice – Zveze.

Na Zbornici – Zvezi upamo, da bodo organizatorji strokovnih srečanj oz. dogodkov znali prepoznati prednosti vpisa strokovnega srečanja oz. dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze, kar organizatorjem ne le omogoča vodenje evidence in udeležbe na strokovnih izpopolnjevanjih in izobraževanjih, ampak spodbuja tudi strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi, saj za vse udeležence strokovnega srečanja oz. dogodka vzpostavlja osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj člana Zbornice – Zveze z evidenco strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj ter pedagoškimi točkami, ki jih posameznik pridobi s strokovnim izpopolnjevanjem in izobraževanjem.

Stroški licenčnega vrednotenja strokovnih izobraževan,j za katere je predvidena kotizacija in se vpiše v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze, znašajo 27,00 EUR z vključenim DDV.

Za regijska strokovna društva in strokovne sekcije pri Zbornici – Zvezi pa je vpis brezplačen.

Postopek vpisa strokovnega srečanja oz. dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze je enostaven in preprost, organizatorji pa razen stroškov vpisa strokovnega srečanja v register, ne nosijo drugih stroškov. Vodenje osebne mape strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj je za člane Zbornice – Zveze brezplačno, saj izhaja iz bonitete članstva v Zbornici – Zvezi.

Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze in osebna mapo (portfolio) strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj:

  • sta zasnovana širše, na konceptu vseživljenjskega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja;
  • vključujeta strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja s področja zdravstvene in babiške nege ter oskrbe za katere ni bilo mogoče pridobiti licenčne točke;
  • na sistemski in celovit način omogočata vodenje evidence strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, člane Zbornice – Zveze, tudi za tiste, ki ne potrebujejo licence za samostojno opravljanje dela.

Vse nadaljnje informacije so vam na voljo v  Registra strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze in osebne mapo (portfolio) strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj člana Zbornice – Zveze«, pa tudi na telefonski številki Zbornice – Zveze 01 544 54 80 in na e-naslovu: izobrazevanja@zbornica-zveza.si.