AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV

Vloga za dodelitev licenčnih točk organizatorju

Organizator

Obvestilo o vodenju Registra strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze

Na Zbornici – Zvezi,  v katero se povezuje 11 regijskih strokovnih društev, obenem pa kot stroka zdravstvene in babiške nege na ožjih strokovnih področjih delujemo v 32-tih strokovnih sekcijah, se okviru več kot 90 letne tradicije organiziranega delovanja medicinskih sester v Sloveniji, zavedamo pomena in odgovornosti pri uresničevanju ene izmed najpomembnejših statutarnih nalog, spodbujanja, usmerjanja, organiziranja in izvajanja strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj medicinskih sester, babic, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev negovalcev v Sloveniji.

Deluje na podlagi Pravilnik o strokovnih izpopolnjevanjih in izobraževanjih Zbornice – Zveze (11.01.2016).

Delo zaposlenih v zdravstvu, ob stiku s pacienti, hudo bolnimi in umirajočimi je težko in vedno bolj odgovorno. Danes bolj kot kadarkoli je pomembno, da so medicinske sestre, babice, tehniki zdravstvene nege in bolničarji/negovalci strokovno dobro opremljeni za posredno in neposredno delo s pacienti in varovanci, tako s strokovnim znanjem kot s klinično usposobljenostjo, vedno večji poudarek pa je na strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju, s katerim posamezni izvajalec ohranja stik z najnovejšimi spoznanji in smernicami v stroki zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.

Z namenom spodbujanja strokovnega razvoja ter zagotavljanja strokovne usposobljenosti vseh izvajalcev, na Zbornici – Zvezi začenjamo z vodenjem Registra strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze kot celovite evidence strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, v katerem se bodo na podlagi vloge organizatorja vodili podatki o strokovnem srečanju oz. dogodku s področja zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, ki se organizira. Na podlagi vpisa strokovnega srečanja oz. dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze, se bo posameznemu izvajalcu zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, članu Zbornice – Zveze, podatki o izvedenem strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju in dodeljene pedagoške točke vpisali v osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj člana Zbornice – Zveze.

Na Zbornici – Zvezi upamo, da bodo organizatorji strokovnih srečanj oz. dogodkov znali prepoznati prednosti vpisa strokovnega srečanja oz. dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze, kar organizatorjem ne le omogoča vodenje evidence in udeležbe na strokovnih izpopolnjevanjih in izobraževanjih, ampak spodbuja tudi strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi, saj za vse udeležence strokovnega srečanja oz. dogodka vzpostavlja osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj člana Zbornice – Zveze z evidenco strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj ter pedagoškimi točkami, ki jih posameznik pridobi s strokovnim izpopolnjevanjem in izobraževanjem.

Stroški licenčnega vrednotenja strokovnih izobraževan,j za katere je predvidena kotizacija in se vpiše v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze, znašajo 27,00 EUR z vključenim DDV.

Za regijska strokovna društva in strokovne sekcije pri Zbornici – Zvezi pa je vpis brezplačen.

Postopek vpisa strokovnega srečanja oz. dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze je enostaven in preprost, organizatorji pa razen stroškov vpisa strokovnega srečanja v register, ne nosijo drugih stroškov. Vodenje osebne mape strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj je za člane Zbornice – Zveze brezplačno, saj izhaja iz bonitete članstva v Zbornici – Zvezi.

Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze in portfolio strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj, ki ga vzpostavlja Zbornica – Zveza ni istoveten z licenčnim vrednotenjem in evidentiranjem licenčnih točk, ki poteka na Ministrstvu za zdravje. Organizatorji morajo svoje vloge za licenčno vrednotenje v zdravstveni in babiški negi posredovati pristojnim službam na Ministrstvu za zdravje, ki izvajajo licenčno vrednotenje strokovnih izobraževanj in izpolnjevanj, za tiste izvajalce zdravstvene in babiške nege, ki potrebujejo licenco. Vlogo za vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze pa posredujejo Zbornici – Zvezi.

Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze in osebna mapo (portfolio) strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj:

  • sta zasnovana širše, na konceptu vseživljenjskega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja;
  • vključujeta strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja s področja zdravstvene in babiške nege ter oskrbe za katere ni bilo mogoče pridobiti licenčne točke;
  • na sistemski in celovit način omogočata vodenje evidence strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, člane Zbornice – Zveze, tudi za tiste, ki ne potrebujejo licence za samostojno opravljanje dela.

Vse nadaljnje informacije so vam na voljo v  Registra strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze in osebne mapo (portfolio) strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj člana Zbornice – Zveze«, pa tudi na telefonski številki Zbornice – Zveze 01 544 54 80 in na e-naslovu: izobrazevanja@zbornica-zveza.si.