Zbornico – Zvezo bo še naprej vodila Monika Ažman

14. september 2020

Zbornico – Zvezo bo še naprej vodila Monika Ažman

Na volitvah, ki so potekale na 33. redni volilni skupščini Zbornice – Zveze 11. septembra 2020, so poslanci potrdili, da bo funkcijo predsednice tudi v mandatnem obdobju 2020–2024 opravljala dosedanja predsednica Monika Ažman. Delegati so soglasno sprejeli tudi poročilo o finančnem poslovanju in delu Zbornice – Zveze za leto 2019 ter načrt dela za naprej.

»Medicinske sestre, babice in tehniki zdravstvene nege smo zagovorniki pacientov in njihovih pravic. In to bomo tudi v prihodnje. Še naprej si bom prizadevala za razvoj avtonomne stroke zdravstvene in babiške nege v skrbi za dobrobit pacientov – za njihovo varno in kakovostno zdravstveno nego – ter ščitila in zastopala poklicne in strokovne interese članov Zbornice – Zveze,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »Prednostna naloga na ravni države je zadržati obstoječ kader, obenem pa pritegniti mlade, da se bodo tudi v prihodnje odločali za ta poklic in da ga bodo opravljali doma, ne pa odhajali na delo v tujino.«

Pomembna naloga, ki čaka področje zdravstvene in babiške nege, je vzpostavitev kadrovskih standardov in normativov. Z njihovim sprejetjem in zaposlitvijo dodatnega kadra tako v zdravstvu kot na področju socialnega varstva se bodo delovne razmere pomembno izboljšale. Pomemben korak k izboljšanju stanja je tudi sprejem zakona o zdravstveni negi in babištvu, za katerega si v Zbornici – Zvezi intenzivno prizadevajo. Ta bo sistemsko in na zakonski ravni uredil področje ter dal reguliranemu poklicu medicinske sestre in babice enakopraven položaj z drugimi reguliranimi poklici, kot so zdravnik, zobozdravnik in farmacevt, ki svoj zakon že imajo.

Monika Ažman je funkcijo predsednice Zbornice – Zveze opravljala že v mandatnem obdobju 2016–2020, pred tem pa je bila osem let njena izvršna direktorica. Ažmanova ima na področju zdravstvene nege več kot 30-letne izkušnje, od tega je več kot 20 let delala kot medicinska sestra v različnih kliničnih okoljih, poučevala je tudi na srednji zdravstveni šoli.

Fotografiji sta na voljo tukaj.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si
Splet: www.zbornica-zveza.si