Zbornica – Zveza je začela izvajati preizkuse znanja slovenskega strokovnega jezika za izvajalce zdravstvene in babiške nege