Zbornica – Zveza in sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva ustanovili krizno skupino

Zbornica – Zveza in sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva ustanovili krizno skupino

Zbornica – Zveza in sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva so z namenom podpore, pomoči in ustreznega ukrepanja v boju proti epidemiji s koronavirusom ustanovili krizno skupino za podporo izvajalcem zdravstvene in babiške nege in oskrbe, pa tudi vsem njihovim sodelavcem v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih. V krizno skupino je poleg Zbornice – Zveze in sindikatov s področja zdravstva in socialnega varstva vključen tudi Razširjeni strokovni kolegij zdravstvene in babiške nege pri Ministrstvu za zdravje.

»Glede na razmere s terena, o katerih smo obveščeni s strani izvajalcev, ter na pogosta vprašanja, ki jih prejemamo tako Zbornica – Zveza kot pristojni sindikati, smo se odločili za ustanovitev krizne skupine, ki bo vsem izvajalcem zdravstvene in babiške nege na voljo za mnenja tako s strokovnega področja kot delovnopravne zakonodaje in pravic, ki iz nje izhajajo,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.

»V času epidemije se moramo osredotočiti in najprej poskrbeti za delavce, ki tvegajo svoje zdravje in življenje, pa tudi zdravje in življenje svojih najožjih družinskih članov ter delajo 12 ali celo več ur na dan zato, da pomagajo drugim. Z vidika posledic koronavirusa zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva delajo z najbolj ranljivo skupino. Zaščita zaposlenih v ‘prvi bojni liniji’ je v skupnem interesu vseh – stroke, sindikatov in celotne javnosti,« je povedala Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

»Sindikati pozivamo vse odločevalce in vodstva zavodov tako k izpolnjevanju pogojev za varno in kakovostno izvajanje strokovnega dela kot tudi k spoštovanju delovnopravne zakonodaje,« je povedala Slavica Mencingar, predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije.

Izvajalci lahko svoja vprašanja – tako strokovna kot z delovnopravnega področja –, mnenja ali pomisleke pošljejo na e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si, strokovnjaki pa bodo nudili odgovore nanje.

Medijem se zahvaljujemo za korektno poročanje in ozaveščanje splošne javnosti, radi pa bi opozorili, da v prvih vrstah ni le ena poklicna skupina v zdravstvu – zdravniki –, temveč so v prvih vrstah celotni zdravstveni timi, katerih pomemben del so medicinske sestre, babice in tehniki zdravstvene nege, farmacevtski in laboratorijski delavci, strežnice, bolničarji, zdravstveni administratorji, podporno osebje, tehnični delavci in vsi ostali, ki jih nismo našteli in skrbijo, da se sistem ne podre.

Za Zbornico – Zvezo:
Monika Ažman, predsednica

Za Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije:
Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Za Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije:
Slavica Mencingar, predsednica

Za Florence sindikat medicinskih sester – Pergam:
Miha Benet, predsednik

Za Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam:
Jakob Počivavšek, predsednik

Za Sindikat kliničnega centra Ljubljana in za Sindikate v zdravstvu Slovenije PERGAM:
Vladimir Lazić, predsednik

Za Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije:
Aleksander Jus, predsednik