Zavarovalnica GENERALI ustanovila sklad za finančno pomoč zdravstvenim delavcem – PODALJŠANO DO 31.12.2020

Spoštovana gospa Monika Ažman,
z veseljem vam sporočamo, da smo v zavarovalnici Generali d. d. v podporo in zahvalo zdravstvenim delavcem za njihovo požrtvovalno delo, ki ga opravljajo v skrbi za zdravje vsakega izmed nas, oblikovali poseben sklad, iz katerega bodo zdravstveni delavci, oboleli za boleznijo COVID-19, lahko prejeli finančno podporo.

V času veljavnosti sklada, to je od 12. 3. 2020 do vključno 31.10. 2020 (PODALJŠANJO DO 31.12.2020), lahko finančno pomoč koristijo vsi zdravstveni delavci, ki so v tem obdobju zboleli za boleznijo COVID-19 in se zaradi nje zdravili v bolnišnici.
Iz sklada jim bomo namenili neposredno finančno pomoč v primeru obolenja s COVID-19, če se bodo zdravili v bolnišnici, v primeru smrti zaradi bolezni COVID-19 pa bodo njihovi svojci prejeli posmrtnino.

Vse kategorije zdravstvenih delavcev, upravičenih do pomoči, so še podrobneje opredeljene v pravilih sklada (v prilogi). Za pridobitev pomoči ni potrebna sklenitev kakršnega koli zavarovanja, zadostuje uveljavljanje pravice do pomoči iz sklada. Kako lahko to pomoč uveljavljajo, je navedeno v pravilih.

Za vse morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na Janjo Laharnar, Strokovno direktorico, ki je dosegljiva na številki 040 424 642 ali na janja.laharnar@generali.com.

S spoštovanjem,

Vanja Hrovat,
predsednica uprave
Generali zavarovalnica d.d.