Zaradi kronične bolečine trpi vsak četrti odrasli prebivalec Slovenije

Ljubljana, 9. oktober 2020

Zaradi kronične bolečine trpi vsak četrti odrasli prebivalec Slovenije

11. oktobra obeležujemo svetovni dan boja proti bolečini

Bolečina, predvsem kronična, je velik zdravstveni in družbeni problem na svetovni ravni. V razvitem svetu kronično bolečino opisuje približno 20 odstotkov ljudi. V Sloveniji zaradi kronične bolečine trpi 22 odstotkov prebivalstva med 18. in 75. letom, kar pomeni, da prizadene enega od štirih odraslih Slovencev, ob svetovnem dnevu boja proti bolečini, ki ga obeležujemo 11. oktobra, sporoča Zbornica – Zveza. Povprečna starost ljudi s kronično bolečino je 49 let, zanjo pa povprečno trpijo kar 4,8 leta. Močna kronična bolečina (jakost 8–10 na lestvici 0–10) se v Sloveniji pojavlja v 11 odstotkih, kar nas uvršča na drugo mesto med 13 evropskimi državami.

»Tudi zdravstvena nega prepoznava problem nelajšane bolečine. Kljub dokazom, da je bolečina škodljiva, opaznemu napredku na tem področju, številnim analgetikom in drugim protibolečinskim učinkovinam, ki so na voljo, ter različnim pripomočkom, ki bolniku omogočajo, da si sam pomaga ob pojavu bolečine, iz vsakdanje prakse vemo, da še vedno veliko bolnikov ni deležnih primerne protibolečinske obravnave ter jih veliko trpi nesprejemljive bolečine. Trenutno je ocena in obravnava bolečine v slovenskem prostoru odvisna od posamezne zdravstvene ustanove,« meni Vesna Svilenković, vodja Delovne skupine za bolečino pri Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze. Vzroke za tako stanje je mogoče iskati tako na strani zdravstvenih delavcev kot bolnikov, še ocenjuje Svilenkovićeva, saj pogosto do problema nelajšane bolečine prihaja zaradi neosveščenosti, neinformiranosti in pomanjkljivega znanja. Mednarodno združenje za proučevanje bolečine je zato letošnje leto razglasilo za mednarodno leto preventive bolečine, katerega osrednja tema je spodbujanje raziskav, ozaveščanje zdravstvenih delavcev v kliničnih okoljih ter bolnikov o pomenu obvladovanja bolečine.

Koraki za obvladovanje in učinkovito lajšanje bolečine POLH
Pri preprečevanju bolečine je pomembno bolečino lajšati takoj, ko se ta pojavi, zato Svilenkovićeva bolnikom svetuje, naj poročajo o bolečini, dokler je ta še znosna, saj jo je takrat še mogoče nadzorovati. Strokovna sekcija je z namenom ozaveščanja o učinkovitem obvladovanju bolečine predstavila akcijo, namenjeno tako zdravstvenim delavcem kot bolnikom. Zapomnite si besedo POLH, ki predstavlja štiri korake za obvladovanje in učinkovito lajšanje bolečine: Prepoznaj – Oceni – Lajšaj – Hitro, in ne trpite bolečine po nepotrebnem. Za več informacij se lahko zdravstveni delavci in bolniki obrnejo na bolecina@zbornica-zveza.si.

Strategija in aktivnosti razvoja zdravstvene nege za obvladovanje akutne in kronične  bolečine
Strokovna sekcija pri Zbornici – Zvezi je pripravila dokument Strategija in aktivnosti razvoja zdravstvene nege za obvladovanje akutne in kronične  bolečine 2020–2030. Njen namen je povezovanje vseh  deležnikov, ki so pomembni pri obvladovanju akutne in kronične bolečine, oblikovanje smernic za obravnavo ter izvajanje izobraževanj in kakovostne zdravstvene nege, ki upošteva načela kakovosti obravnave bolnika z bolečino, kot so varnost, pravočasnost, učinkovitost, enakost, avtonomija in osredotočenost na bolnika.

»Strategija opredeljuje bolečino kot pomemben omejevalni dejavnik kakovosti življenja. Ker se zavedamo, da je bolečina težava celotne družbe, potrebuje odgovorno obravnavo na več segmentih. Obravnava kronične bolečine je zahtevna, potrebna je usklajena obravnava več specialistov in načinov zdravljenja, pomembna je celostna obravnava,« pojasnjuje Vesna Svilenković in dodaja, da je treba sprejeti standard, da postane bolečina peti vitalni znak. To pomeni, da je obravnavana enako kot ostali vitalni znaki pri vseh bolnikih, ki vstopajo v zdravstveni sistem, ne glede na raven obravnave.


Več o Zbornici – Zvezi

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Koraki za obvladovanje in učinkovito lajšanje bolečine