Zaključil se je 14. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

Medicinske sestre in babice skupaj za zdravje ljudi

Zaključil se je 14. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije

Ljubljana, 15. maj 2023 – Letošnji, že 14. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije je potekal pod naslovom Medicinske sestre in babice skupaj za zdravje ljudi. Z njim je Zbornica – Zveza obeležila mednarodna dneva babic, ki ga obeležujemo vsako leto 5. maja, in medicinskih sester, ki praznujejo 12. maja, na dan, ko se je rodila britanska medicinska sestra Florence Nightingale, ki velja za utemeljiteljico sodobne zdravstvene nege. Na dvodnevnem kongresu so priznani domači in tuji strokovnjaki poudarili pomen zdravstvene nege in babištva v zdravstvenem sistemu ter izpostavili pomen medpoklicnega sodelovanja in spoštovanja različnih poklicnih skupin v zdravstvu. Zbornica – Zveza je na slavnostni akademiji podelila tudi zlate znake, najvišja priznanja Zbornice – Zveze za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene in babiške nege, ter priznanje Angele Boškin za življenjsko delo.

Na kongresu, ki je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar, je bilo izpostavljeno, da so zaposleni v zdravstveni in babiški negi bistveni za zdravje in blaginjo vsakega naroda. »Naj bo vse še tako usmerjeno v napredek v znanosti, tehnologiji in umetni inteligenci, ključnega pomena v zdravstvenem in socialnem varstvu zagotovo ostajajo človeški viri. In prav medicinske sestre in babice smo največja poklicna skupina vsakega zdravstvenega sistema,« je v svojem uvodnem nagovoru ob odprtju kongresa poudarila predsednica Zbornice – Zveze Monika Ažman.

Glavne teme kongresa, ki se ga je na posamezen dan udeležilo več kot 300 udeležencev in na katerem je nastopilo 62 predavateljev, so bile usmerjene v pomen voditeljstva v zdravstveni in babiški negi, kako z inovacijami do odličnosti, predavatelji so spregovorili o zadržanju delovne sile v zdravstvenem in socialnem varstvu, o tem, kako z napredno zdravstveno in babiško nego premikamo meje, ter o razvoju zdravstvene in babiške nege z izobraževanjem in regulacijo.

V okviru šestih plenarnih predavanj kongresa je prof. dr. Kristina Mikkonen s Finske spregovorila o možnostih in izzivih za vzpostavljanje kliničnega okolja in izvajanje mentorstva, prof. dr. Jayne Marshall iz Združenega kraljestva o razvoju vodij za prihodnost kot ključni značilnosti avtonomnega babištva, slovenska strokovnjakinja prof. dr. Jana Javornik pa o (r)evoluciji skrbstvenega dela. Izr. prof. dr. Stefania di Mauro iz Italije je poudarila, da smo z naprednimi znanji v zdravstveni negi in babištvu dosegli vrh v kliničnem in razvojnem področju, dr. Wolfgang Kuttner iz Avstrije pa je v okviru svojega predavanja predstavil medpoklicno sodelovanje med medicinskimi sestrami z naprednimi znanji in splošnimi zdravniki na primarnem nivoju v Skandinaviji. Plenarni del kongresa je zaključil prof. dr. Samo Zver, ki je na predavanju z naslovom Ali je posameznik v zdravstveni verigi lahko pomembnejši in dela boljše kot ekipa? poudaril pomen timskega dela in spoštovanja vseh poklicnih skupin v zdravstvenem sistemu, v središču katerega mora biti vedno pacient.

Zlati znaki za pomembne dosežke na področju zdravstvene in babiške nege ter priznanje Angele Boškin za življenjsko delo
Zbornica – Zveza je na slavnostni akademiji podelila priznanje Angele Boškin za življenjsko delo, ki ga je prejela Mihaela Skoberne, ter zlate znake, najvišja priznanja Zbornice – Zveze za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene in babiške nege. Prejeli so jih Marta Blažič, Tomislava Kordiš, Ivanka Limonšek, Matej Mažič, Majda Oštir, mag. Darja Ovijač, Ksenija Pirš ter Marta Smodiš, Dragica Tomc in Viktor Zrim.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.500 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si